Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

200.- Hur står det till med Angelica Lindén Hirschberg

Klimakteriepodden firar avsnitt 200 genom att bjuda tillbaka Professor Angelica Lindén Hirschberg som var den första gästen. Angelica är en av Sveriges kunnigaste specialister inom gynekologi, hon arbetar outtröttligt med hormoner på många plan. Hon träffar patienter, leder forskning, utarbetar behandlingsmetoder, utbildar och syns ofta i mediala sammanhang. Hur står det till med klimakteriet? Könshormoner är laddat och belagt med mycket åsikter. Ofta publiceras lösryckta citat som kastar oss tillbaka i tiden. Vi talar om hur man ser på klimakteriet idag och hur det har förändrats de senaste åren, vilken forskning som styr riktlinjer och behandlingsrekommendationer, hur media påverkar synen på hormoner, varför allmänläkare inte kan ha prio på klimakterievård och varför det finns en generation gynekologer som inte arbetat med östrogen. Hur och när ska man ta sina klimakteriebesvär på allvar och när ska man sätta in behandling och för vad? Vi talar om sömnbesvär, demens, oro och strikta riktlinjer. Och så talar vi slutligen om det vi alla redan vet… Läs mer på www.klimakteriepodden.se

More Episodes