Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

262.- Omtanke med Louise Rudberg

Det är lätt att känna sig mindre stabil och ömtålig i klimakteriet. Orsakerna till det kan vara många. Rör det sig om hormonella besvär kan det vara svårt att själv se det vilket gör det utmanande att hitta stöd och kunskap så man kommer vidare. Om du lever nära någon som inte mår bra så är det inte alltid lätt att hitta sätt att stötta. I avsnittet talar vi om hur du märker både att du själv och/eller någon i din närhet har det svårt. Och hur du kan hjälpa och tala med personer i din närhet - familj, vänner, arbetskamrater och chefer - och förklara varför du inte riktigt är som vanligt och vad du behöver. Att hormonerna och östrogenet börjar svaja leder inte sällan till att man längtar efter förändring. Det kan ta sig uttryck på många sätt. Louise Rudberg talar med Åsa Melin om olika sätt att stötta, att sätta gränser och hitta lösningar. Hur man kan göra om man behöver avlastning på arbetsplatsen och hur man kan tala med familjen när du inte längre räcker till. Ett avsnitt som är för både dig som är mitt i det men också att dela med den som kanske behöver försöka förstå var du befinner dig. Det här avsnittet publicerades ursprungligen i januari 2021.

Läs mer på www.klimateriepodden.se

More Episodes

3/1/2023

271.- Klimakteriet på arbetet med Kristina Svensson & Marith Hesse

Upplysning, kunskapsspridande, acceptans och förståelse för klimakteriet måste ökas ute i samhället och på arbetsplatser. Det räcker inte med att vi kvinnor själva börjar förstå att klimakteriet har en stor påverkan på vårt fysiska och psykiska mående långt innan mensen slutar. När det gäller att ta initiativ till det här arbetet så kan alla påverka, både i mindre sammanhang och i stora organisationer. Det har Kristina Svensson i Partille Kommun blivit ett levande exempel på. När Kristina själv förstod att hon var i klimakteriet och att det påverkade hennes arbetsinsats började hon bearbeta kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Marith insåg också hur viktigt detta var för alla kvinnliga medarbetare i kommunen och därmed för kommunen. Mår personalen bra mår kommunen bra! I avsnittet får du höra hur man gått till väga och hur utmaningarna kan se ut när man skall skapa en kunskapsbaserad upplysningskampanj på en stor arbetsplats. Partille Kommun har drygt 4500 medarbetare. Alla kvinnor mellan 40 och 60 år erbjuds utbildning om klimakteriet och möjlighet till uppföljande individuell vård. Dessutom får alla kommunens chefer utbildning och kunskap om klimakteriet, vad som händer och vilka symptom som kan uppstå och hur. Genom ökad kunskap och öppenhet kring klimakteriet, hoppas man kunna få behålla arbetsföra, friska och förstådda kvinnor. Läs mer på www.klimakteriepodden.se