Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

227.- Läkemedelsverkets riktlinjer med Viveca Odlind

Gynekolog Viveca Odlind är senior expert på Läkemedelsverket som nu publicerar uppdaterade riktlinjer för behandling i klimakteriet som skall fungera som kunskapsstöd för primärvården. Senast man gjorde en uppdatering är 20 år sedan och även om det kan tyckas att lite har hänt så finns en del nyheter och man har tagit in fler vetenskapliga studier. Vi får mer förklaringar kring vem, när och varför hormonbehandling kan gagna kvinnans livskvalitet och en liten tillbakablick på vad som hänt vad gäller synen på hormonbehandling för kvinnor med klimakteriesymptom. Det råder stora skillnader i landet vad gäller kunskap och tillgänglighet på gynekologer och kunniga läkare och förhoppningen är att det här materialet ska gynna både för patient och alla läkare som träffar kvinnliga patienter i övergångsåldern. Den kvinna som önskar och behöver hormonbehandling, vilket 30% uppger, ska ha möjlighet till det och det förutsätter ett möte med en läkare som kan ge de råd du behöver.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt

More Episodes