Share

cover art for 219.- Missförstånd med gynekolog Sarah Nejdet

Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

219.- Missförstånd med gynekolog Sarah Nejdet

 

Det är mycket som är svårt att förstå när det gäller våra kvinnliga hormoner. Gynekolog Sarah Nejdet förklarar och rätar ut missförstånd. Vilka symptom indikerar att du har börjat komma in i den första fasen av klimakteriet, perimenopaus, ofta kallat förklimakteriet? När ska man söka hjälp och för vilka symptom? Vad bör man själv göra och vilken typ av behandling kan vara rätt i de olika faserna? Vad händer sedan, vad kan man förvänta sig efter menopaus oavsett om man har tagit hormonbehandling, eller inte? Vi får en ingående redogörelse för hur mediciner för depression och ångest kan stå i vägen för vår mentala hälsa. Hur bör man tänka kring utfasning, utbyte mot hormonbehandling? Och nog så viktigt, vad indikerar att du får rätt behandling? Livsstilsfaktorer är grunden för välmående och vår sexlust. Testosteron beskrivs ofta som hjälp både för sexlust och träning, är det så? Så avslutar vi med frågor om klimakteriet påverkas av tidigare fertilitetsbehandling eller sterilisering.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt

More episodes

View all episodes

 • 301.- Att avsluta hormonbehandling med Natalia Cruz

  49:58
  Det finns inte längre någon bestämd rekommenderad tidsgräns för hur länge man kan eller får ta hormonbehandling för klimakteriebesvär. Symptom och allmän hälsa avgör. Det lämnar många kvinnor rådvilla kring hur länge man törs och bör ta hormoner och om man ska byta behandlingsform eller dos. Om man väljer att sluta; ska man sluta tvärt eller trappa ner och i så fall hur? Finns det tecken på att det är dags att sluta och vilka risker är relevanta i längden? Det här avsnittet ger dig råd kring hur du kan tänka och vad man bör ta hänsyn till, vad det finns forskningsstöd för och vilka beslut du bör ta i samråd med en läkare. Gynekolog Natalia Cruz är en av Sveriges kunnigaste läkare vad gäller hormonell behandling för klimakteriesymptom. Hon arbetar kliniskt och är ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologis arbetsgrupp för just hormonell behandling för kvinnor i klimakteriet. Avsnittet tar upp många frågor som ni lyssnare kommit in med och en hel del som Åsa Melin har funderat på. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 300.- Våra klimakterieutmaningar med Åsa Melin & Christina Sundequist

  57:17
  Klimakteriepodden firar 300 avsnitt med ett möte mellan Åsa Melin och Christina Sundequist som berättar om sina egna lösningar för välmående i klimakteriet och sitt engagemang för kvinnohälsa. Precis som för de flesta var det inte klassiska klimakteriesymptom som kom först för någon av dem. Du får höra hur deras respektive klimakterieresor började och hur de förstod att det var hormonerna som sviktade. Vilka utmaningar har varit störst, hur har de på olika sätt hittat strategier, förändrat sitt leverne och hittat hormonbalans. Hur ser de egentligen på kosttillskott, hormonerbehandling, kost, träning och stress? Kan det vara så att det yttre talar högre än det inre? Vi får också veta hur de på var sitt håll började söka efter kunskap och varför de valt att dela sina erfarenheter och kunskap i böcker, föredrag och här i Klimakteriepodden. Ingen kvinna är den andra lik och det blir tydligt även här, även om det finns många gemensamma nämnare när de experimenterat med sin hälsa.Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 299.- Det är dags nu med Anitha Clemence

  41:55
  Varför är det fortfarande svårt att tala om klimakteriet? Är det verkligen så att ordet associeras med en skäggig nucka som är förbrukad och jobbig? Även om det blivit lättare att tala om sina hormonella utmaningar så är ordet fortfarande negativt laddat. Influencern och mediaprofilen Anitha Clemence (45) berättar hur hon ser att jämnåriga kvinnors dåliga självkänsla gör att man inte reflekterar över sin kropps hälsa utan tror att felet sitter i huvudet. I vår samhällsstruktur fungerar människan dåligt och kvinnor ges för lite utrymme att prioritera egentliga behov när den manliga normen dominerar. När hormonella svängningar övergår från pms till att kunna kopplas till klimakteriet kan vara svårt att se och förstå. Det blir lättare att stänga av eller ta till en quick fix än att angripa eller våga se det egentliga skälet till att man inte mår bra. Genom egna utmaningar och kunskap har Anitha lärt sig vad som fungerar för henne och hur lätt det är att rubba balansen. Hon är övertygad om att det går att landa klimakteriet mjukt och om vi bara vågar tala om vår hälsa och utmaningar kommer fler hamna rätt. Genom att snegla på yngre kvinnor kan man konstatera att det i alla fall går framåt. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 298.- När klimakteriet går över med Hilde Löfqvist

  35:32
  Många frågor kretsar kring vad som händer när östrogenet sjunkit till en låg nivå och man kommer ut ur klimakteriet. Vad kan du förvänta dig när hormonerna lugnat ner sig? Bilden av den postmenopausala, äldre kvinnan kan kännas skrämmande trots att man längtar efter att bli av med en del symptom. Vilka symptom får man leva med, vad kan förvärras och vad blir bättre, vad kan vi göra något åt och hur? Gynekolog Hilde Löfqvist ger oss värdefull kunskap kring möjligheter med olika typer av behandling och vad som går att påverka med livsstil och mental inställning. Vi talar också om den onda spiralen som kan leda till viktuppgång, när och för vad det är viktigt att söka läkare. Själslig mognad kan leda till lycka på ett nytt plan när klimakteriet klingat av oavsett om man haft mycket symptom, tagit hormonbehandling, eller ej. Kanske är det viktigaste att försöka finna mening och lycka, trots allt. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 297.- Muskler, protein och kollagen med Jonas Bergqvist

  49:39
  Det ständiga tjatet om styrketräning och hur viktigt det är att äta protein och behålla sin muskelmassa slipper vi inte undan. Det är viktigt att förstå varför och vilken belöning som väntar om man ska förmå sig att faktiskt ta tag i det. En väl omhändertagen muskelmassa är så mycket mer än det visuella, musklerna påverkar ämnesomsättning och blodsockerreglering positivt, inflammationer sjunker, tarm och hjärna blir nöjdare. Styrketräning bygger muskler, lättare träning kan stötta om du är ovan, otränad eller skadad. Det viktiga är att du gör något för att inte skapa en negativ spiral. Protein och kollagen behövs för att bygga kroppen på in- och utsidan. I avsnittet reder vi ut hur du ska tänka kring rörelse, träning, proteinrik kost, tillskott och hur mycket och vad du behöver. Vi tar upp frågor som handlar om träningsvärk och annan värk och om man bör träna eller vila om man har ont? Christina Sundequist intervjuar kunniga hälsoprofilen Jonas Bergqvist, som är fysioterapeut, personlig tränare, hälsocoach och utbildare. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 296.- Värt att veta om alkohol med Charlotta Gustavsson

  46:27
  Funderar du ibland på vad alkohol har för roll i ditt liv? De flesta har ett sunt förhållande till alkohol men faktum är att dagens medelålders och äldre kvinnor dricker mer än någonsin tidigare och det kan leda till problem för hälsan och hur man upplever och känner av klimakteriesymptom. Charlotta Gustavsson berättar öppenhjärtligt om hur hon gick från en ”normal” konsumtion till att hamna i ett mönster där hon började smyga med sitt drickande och vad det var som gjorde att hon bestämde sig för att ta en paus och så småningom utbilda sig till alkoholcoach. Ett tänkvärt avsnitt som ger upphov till tankar kring hur samhället och vi själva förhåller oss till alkohol. Innehållet handlar också om hur alkohol har en roll i mångas liv och vilken påverkan alkohol har på humör, sömn, vikt och skelettets hållfasthet. Charlotta talar om varningssignaler och berättar varför hon inte rekommenderar att man inte ska försöka kontrollera drickandet.Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 295.- Lyssnarfrågor med Naomi Flamholc

  01:05:09
  Det finns alltid nya frågeställningar som är värda att ta upp. När ni lyssnare är med och ställer frågorna kommer vi in på nya vinklar och sätt att lära. Så välkommen till ett extra långt avsnitt med allt från ledvärk och oförstående och motvilliga läkare till intressanta och varierande frågor kring hormonbehandling och olika former av preparat. Vi talar också om varför vi blir känsligare för låga östrogennivåer när vi kommer i klimakteriet, hur det kan komma sig att man känner sig energilös vid träning och varför vi lättare går upp i vikt när vi blir äldre. I avsnittet möter Åsa Melin Naomi Flamholc som är allmänläkare och har specificerat sig på att behandla och ta emot kvinnor i och kring klimakteriet. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 294.- Det som fungerar med Kerstin Brismar

  42:41
  Klimakteriet kan föra med sig debuten av flera livsstilssjukdomar som man med kunskap och små förändringar kan göra mycket åt på egen hand. Professor Kerstin Brismar arbetar och forskar kring övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och vet vad som ger bäst effekt för att undvika smärta och inflammationer för att bibehålla sin vitalitet och leva ett friskt liv länge utan mediciner. Kerstin slår också hål på en del myter som kan kännas befriande. Det här intervjun publicerades första gången den 3 mars 2021 som avsnitt 173. Läs mer på www.klimakteriepodden.se
 • 293.- Naturens hemlighet med Eva Sanner

  35:34
  I klimakteriet när östrogennivåerna sjunker blir vi kvinnor mer stresskänsliga. Ofta förändras vårt humör, vårt välbefinnande. Naturen kan bli en värdefull säkerhetsventil. Genom den kan vi få kontakt med oss själva och stimulera våra sinnen vilket ger hälsoeffekter på många plan. Psykosyntesterapeut och författaren Eva Sanner arbetar med ekopsykologi dvs relationen mellan människa och natur. Hon talar om hur man kan uppleva naturen på ett nytt sätt. Om den positiva effekten naturen har på oss. Den ger oss möjlighet till återhämtning. Till att låta hjärnan vila. Den här intervjun publicerades ursprungligen den 30 januari som avsnitt 70. Läs mer på www.klimakteriepodden.se