Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

219.- Missförstånd med gynekolog Sarah Nejdet

 

Det är mycket som är svårt att förstå när det gäller våra kvinnliga hormoner. Gynekolog Sarah Nejdet förklarar och rätar ut missförstånd. Vilka symptom indikerar att du har börjat komma in i den första fasen av klimakteriet, perimenopaus, ofta kallat förklimakteriet? När ska man söka hjälp och för vilka symptom? Vad bör man själv göra och vilken typ av behandling kan vara rätt i de olika faserna? Vad händer sedan, vad kan man förvänta sig efter menopaus oavsett om man har tagit hormonbehandling, eller inte? Vi får en ingående redogörelse för hur mediciner för depression och ångest kan stå i vägen för vår mentala hälsa. Hur bör man tänka kring utfasning, utbyte mot hormonbehandling? Och nog så viktigt, vad indikerar att du får rätt behandling? Livsstilsfaktorer är grunden för välmående och vår sexlust. Testosteron beskrivs ofta som hjälp både för sexlust och träning, är det så? Så avslutar vi med frågor om klimakteriet påverkas av tidigare fertilitetsbehandling eller sterilisering.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se/avsnitt

More Episodes