Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

212.- Allmänläkaren som vill och kan med Naomi Flamholc

Som allmänläkare på vårdcentral har Naomi Flamholc kommit i kontakt med en stor grupp kvinnor 40+ som inte mår bra. Höga krav från många håll där flera orsaker lett till en rad symtom som första linjens sjukvård lätt ska kunna avhjälpa. Fysisk värk, trötthet, psykisk utmattning och rubbade blödningsmönster kan, men måste inte bero på klimakteriet. Styrkan hos primärvården ska ligga i tillgänglighet och generellt längre besökstider än specialistvården, man har vana att lyssna ge råd och hitta olika behandlingsmetoder, under förutsättning att läkaren är brett uppdaterad och intresserad. Men det finns uppenbara brister vilket kanske förklarar varför sociala medier har fått så stor betydelse när det gäller råd och tips kvinnor emellan. Naomi Flamholc vill hjälpa till och ändra på vården till kvinnor i och kring klimakteriet och har därför startat digital vård genom Womni.se Naomi berättar hur Womni kom till baserad på ett forskningsprojekt och hennes erfarenheter som läkare på vårdcentral. Hon berättar varför det är viktigt att vara digital i framtidens vård och hur digital vård är ett bra komplement till den fysiska.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se

More Episodes