Kamojapodden

Share

Kamojapodden #2 Anna-Karin Lingham

Season 1, Ep. 2

Tjuvlyssna på samtal mellan Lisa Ekström och varumärkesspecialisten Anna-Karin Lingham.


Samtalet handlar om varumärken, både företags och våra personliga. Lisa och Anna-Karin berör också kommunikation och vikten av att kommunicera på mottagarens villkor - och mycket annat. Välkommen!