Kamojapodden

Share

Kamojapodden #1 Robert Karjel

Season 1, Ep. 1

Tjuvlyssna på samtal mellan Lisa Ekström och överstelöjtnant Robert Karjel.


Samtalet handlar om coronaepidemin - nuläge och framtid, om kris och hantering och om möten både fysiska och digitala. Välkommen!