Jämställt Arbetsliv

Share

22. Hushållsnära tjänster (Eller vad jag egentligen tycker om RUT)

Season 2, Ep. 22

Vilka är vinnarna och förlorarna när staten subventionerar hushållsnära tjänster? Anna resonerar kring RUT ur ett jämställdhetsperspektiv.

More Episodes