Share

Indremisjonssamskipnaden

Me vil byggja varme, inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar


Latest episode

  • Våg å tru igjen - Daniel Sæbjørnsen

    48:21
    Gud gjer noko nytt i dag. Kva vanar har du som du ikkje vil forandra på?Me møter Jonatan (1. Sam. 14, 1-6) sitt frimot og tru på at Herren vil hjelpa. Korleis kan eg følgja Gud og tena min generasjon i dag? Tale ved Daniel Sæbjørnsen på Sommarens Storsamling.

More episodes

View all episodes