Share

cover art for Våg å tru igjen - Daniel Sæbjørnsen

Indremisjonssamskipnaden

Våg å tru igjen - Daniel Sæbjørnsen


Gud gjer noko nytt i dag. Kva vanar har du som du ikkje vil forandra på?

Me møter Jonatan (1. Sam. 14, 1-6) sitt frimot og tru på at Herren vil hjelpa.

Korleis kan eg følgja Gud og tena min generasjon i dag?

Tale ved Daniel Sæbjørnsen på Sommarens Storsamling.

More episodes

View all episodes