Share

cover art for  I Guds hand - Bibeltime 1 - Asbjørn Kvalbein

Indremisjonssamskipnaden

I Guds hand - Bibeltime 1 - Asbjørn Kvalbein

Salme 73 handlar om ei tru som hamnar i krise, og som kjem igjennom denne krisa. Salmisten Asaf tenkte at han som var så god og trufast ville få eit behageleg liv. Asaf kom i åndeleg mørke og kjempa med sine ting. Så fekk han koma inn i Guds lys og han begynte å sjå annleis på omstenda rundt seg.

Bibeltime 1 fra Sommarens storsamling med Asbjørn Kvalbein.

More episodes

View all episodes