Hjernepodden

del

Dårlig søvn er dyrt – for deg og for samfunnet

Season 4

Søvnproblemer knyttet til insomni koster Norge 10-20 milliarder kroner hvert år, sier Børge Sivertsen, forsker og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Søvnproblemene øker stadig. Før trodde man at sykefraværet var det som betydde mest for kostnadene knyttet til søvnvansker. Det riktige er at folks dårlige funksjon på jobb og manglende konsentrasjon skaper flest problemer og er dyrest. Det er ingen forskjeller på vinter og sommer når det gjelder søvnvansker. Folk sover like lenge/ like kort og har de samme problemene året rundt!