Historiepodden

Share

398. Paasikivi-Kekkonen-linjen, Finland i efterkrigstiden

Nu ger vi oss på att avhandla Finlands utrikespolitik under efterkrigstiden. Efter krigen med Sovjet hade den ett enda övergripande mål, att inte hamna i krig igen. Därför skapades och odlades goda relationer österut, vilket medförde stabilitet, fred och demokratins bevarande. Samtidigt fick det inrikespolitiska konsekvenser på olika sätt.

More Episodes