HealthTalk

Share

Høydepunkter ASCO 2021: Lungekreft

Season 2, Ep. 7

Onkologene Åslaug Helland og Bjørn Henning Grønberg går i dette intervjuet gjennom og diskuterer de viktigste lungekreftstudiene under årets ASCO.

Flere episoder

 • ASCO oppsummert: De viktigste studiene på verdens største kreftkongress

  20:04
 • Slik gikk det da Beslutningsforum ga motbud i prisforhandlingen, medisin mot blodkreft fikk nok en gang fem nei og forventninger til ASCO-studier

  21:49
 • Beslutningsforum utsetter leukemi-sak, Novo utvikler ny slanketablett og FDA godkjenner genterapi i gelform

  22:06
  I dagens episode av HealthTalk-podcasten diskuterer redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen utfallet av mandagens møte i Beslutningsforum: Det ble flere ja og flere nei, men kanskje mest interessant var en sak som ble trukket fra sakslisten Redaksjonen tar også for seg Novo Nordisk sin fortsatte suksess, der utfordringer med å møte etterspørselen og lovende resultater for en oral semaglutid-formulering er mest aktuelt. I tillegg har amerikanske legemiddelmyndigheter godkjent verdens første genterapi som kan påføres huden. I neste uke reiser redaksjonen til Chicago for å dekke ASCO, verdens største kreftkongress, og Hans og Lars forteller også litt om hva våre lesere og lyttere kan forvente seg derfra.
 • Arctic Bioscience med stor studie, frykter det blir nei i Beslutningsforum og lovende kreftvaksine

  20:36
  I denne podcasten snakker vi om - Biotekselskapet Arctic Bioscience starter en klinisk fase 2b-studie i fem land for å evaluere deres legemiddelkandidat på psoriasispasienter. Studien er den største som et norsk biotekselskap har gjennomført til nå.- På mandag har Beslutningsforum sitt mai-møte. Der skal de avgjøre om en rekke legemidler skal tas i bruk i Norge. En beslutning er særlig viktig er om det målrettede legemidlet Venclyxto skal innføres i behandlingen av akutt myelogen leukemi (AML). Bjørn Tore Gjertsen som er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus. Han frykter det blir et nei fordi han mener Legemiddelverket har beregnet dobbel pris på legemidlet.- Lovende mRNA-vaksine mot bukspyttkjertelkreft er utviklet av forskere Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York i samarbeid med BioNTech, selskapet som sammen med Pfizer utviklet en vellykket Covid-vaksine. Fase 1 studien inkluderte 16 personer. Åtte av pasientene responderte på vaksinen som lærer deres immunforsvar hvordan de kan gjenkjenne og bekjempe kreftcellene. Ingen av de åtte har sett kreften komme tilbake.
 • ANNONSØRINNHOLD: Kreftresepsjonen episode 2: Lungekreft med spredning

  44:26
  ANNONSØRINNHOLD:I denne episoden av "Kreftresepsjonen" hører vi fra Katalin, en lungekreftpasient som deler hennes reise med sykdommen. Katalin beskriver hvordan det var å få diagnosen, samt de fysiske og emosjonelle utfordringene hun møter under behandlingen. Hun snakker også om støttesystemet rundt henne og hvordan sykdommen har påvirket hennes relasjoner og daglige liv. I tillegg til Katalins personlige historie hører vi også fra hennes lungelege, Overlege Anne Siri Gløersen, som gir en leges perspektiv på hennes tilfelle og diskuterer muligheter for overlevelse og tilgjengelige behandlinger. Sammen gir Katalin og Overlege Anne Siri Gløersen et kraftfullt og opplysende innblikk i opplevelsen av å leve med lungekreft.
 • ANNONSØRINNHOLD: Brystkreft med spredning med onkolog Marius Normann

  13:55
  ANNONSØRINNHOLD:I denne episoden møter vi onkolog Marius Normann som er eier og leder av Kreftklinikken i Oslo. Marius beskriver de behandlingsmulighetene som finnes både for pasienter med brystkreft og for pasienter som har brystkreft med spredning. Han beskriver den omfattende legevitenskapelige innovasjonen som finner sted som gir nye og bedre behandlingsmuligheter for de som har brystkreft med spredning.  
 • ANNONSØRINNHOLD: Kreftresepsjonen Episode 1: Brystkreft med spredning med Monica Lund Osther

  55:11
  ANNONSØRINNHOLD:Brystkreft med spredning er helt annen sykdom enn vanlig brystkreft. I denne episoden forteller Monica Lund Osther om hvordan det er å leve med spredt brystkreft. Hun forteller om sjokket av å få diagnosen - men også hvordan det midt oppi en dødelig sykdom er å være mor til to tenåringsjenter og også være ektefelle. Vi hører at livet faktisk går videre og at hun og familien aldri vil gi slipp på håpet. Monica er en viktig stemme for de mange som er rammet av kreft. Hun er yrkesaktiv, bokforfatter og aktiv på sosiale medier. 
 • Medisinsk revolusjon, episode 7: Hvorfor kommer revolusjonen så sent til norske pasienter?

  53:03
  I årene som kommer vil stadig flere avanserte legemidler få markedsførings- godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Men vil Beslutningsforum innføre disse og hvor lang tid kommer det i så fall til å ta?​Behandlingsmulighetene som er tilgjengelig i dag og i den nære fremtid setter den norske velferdsmodellen, det politiske systemet, helsevesenet og ikke minst norske kreftleger på prøve.For den medisinske utviklingen går raskere og koster mer enn selv et av verdens rikeste land ser ut til å ha mulighet til å betale for - eller har vilje til å si ja til.Tiden det tar å få nye behandlingsmetoder godkjent av Beslutningsforum oppleves som svært krevende av behandlende leger, pasienter og de pårørende.​Hvorfor er betalingsvilligheten for nye behandlingsmetoder lavere hos norske myndigheter enn for eksempel hos myndighetene i Danmark, England og Sverige. Og hva kan gjøres for at norske pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler? Hvilke dilemmaer stilles norske behandlende kreftleger overfor når medisinen finnens, men ikke kan tilbys pasienten. Og kan norske kreftleger ha tillit til beslutningssystemet for legemidler? Dette er noen problemstillinger som denne videopoden vil belyse.  
 • Medisinsk revolusjon, episode 6: Genterapi - En kur for arvelige sykdommer?

  33:14
  Genterapi er et revolusjonerende vitenskapsfelt som har potensial til å forandre liv. Det presenterer dette store spørsmålet;Hva om vi kunne behandle det som forårsaker en sykdom i stedet for bare symptomene? Og hva om denne behandlingen bare trengs å gis en gang og ikke daglig resten av livet?Genterapi er i ferd med å bryte gjennom i helsevesenet - tre er allerede i bruk i Norge - og mange er på vei. For pasienter med sjeldne sykdommer kan betydningen være enorm. Vi snakker med Asbjørg Stray-Pedersen, overlege på Nyfødtscreeningen og leder i Norsk forening for medisinsk genetikk. Nyfødtscreeningen på Oslo universitetssykehus spiller en avgjørende rolle i å oppdage genfeil hos nyfødte. Vi snakker også med Sigrid Brattlie, hun er spesialrådgiver i kreftforeningen og har en Doktorgrad i molekylærbiologi. Hun har også skrevet boken Fremtidsmennesket og Dag Undlien professor i medisinsk genetikk.