Share

cover art for Arctic Bioscience med stor studie, frykter det blir nei i Beslutningsforum og lovende kreftvaksine

HealthTalk-podcasten

Arctic Bioscience med stor studie, frykter det blir nei i Beslutningsforum og lovende kreftvaksine

I denne podcasten snakker vi om

- Biotekselskapet Arctic Bioscience starter en klinisk fase 2b-studie i fem land for å evaluere deres legemiddelkandidat på psoriasispasienter. Studien er den største som et norsk biotekselskap har gjennomført til nå.


- På mandag har Beslutningsforum sitt mai-møte. Der skal de avgjøre om en rekke legemidler skal tas i bruk i Norge. En beslutning er særlig viktig er om det målrettede legemidlet Venclyxto skal innføres i behandlingen av akutt myelogen leukemi (AML). Bjørn Tore Gjertsen som er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus. Han frykter det blir et nei fordi han mener Legemiddelverket har beregnet dobbel pris på legemidlet.


- Lovende mRNA-vaksine mot bukspyttkjertelkreft er utviklet av forskere Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York i samarbeid med BioNTech, selskapet som sammen med Pfizer utviklet en vellykket Covid-vaksine. Fase 1 studien inkluderte 16 personer. Åtte av pasientene responderte på vaksinen som lærer deres immunforsvar hvordan de kan gjenkjenne og bekjempe kreftcellene. Ingen av de åtte har sett kreften komme tilbake.

More episodes

View all episodes

 • Enhertu fikk ja - et av de dyreste vedtakene Beslutningsforum har gjort

  17:20
  Det ble tommel opp for brystkreftmedisinen Enhertu for pasienter med såkalt HER2-lav brystkreft. Det ble også gjort flere andre positive vedtak, men det ble også noen nei på mandagens møte.
 • Dette kan bli en av Norges dyreste medisiner

  20:55
  Beslutningsforum skal avgjøre om det målrettede legemidlet Enhertu skal tilbys kvinner med HER2 lav brystkreft. Legemiddelverket anslår at hvert år vil 240 kvinner behandles med legemidlet som har en listepris på over 1 million kroner. Dette kan derfor bli et av de dyreste vedtakene på lenge. Mange pasienter har etterlyst denne medisinen, og  pasienter har måttet ty til innsamling og betalt selv for å få den livsviktige medisinen. Anne Cecilie Fossum (61), en kreftpasient, fikk tre avslag på behandling ved offentlige sykehus i Norge. For å redde livet sitt, brukte hun over 1 million kroner av sine egne penger på privat kreftbehandling med Enhertu. Vi snakker også om hvor mye helsetjenesten faktisk er villig til å betale for et godt leveår og kjent en helseøkonom som har lansert et nytt sykdomsbegrep som vil provosere mange
 • Etterspørselen etter privat kreftbehandling er i kraftig vekst

  25:11
  Etterspørselen etter privat kreftbehandling er i kraftig vekst. Aleris og Kreftklinikken opplever rekordartet etterspørsel etter avansert kreftbehandling som ikke kan tilbys på offentlige sykehus.Redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen snakker om veksten, årsakene og konsekvensene. Hurtig medisinsk utvikling, spesielt persontilpassede legemidlerDet er en kontinuerlig forskjell mellom den nyeste effektive kreftbehandlingen vist i studier og det som tilbys som standardbehandling i Norge - Behandlingsgapet Flere nordmenn velger å finansiere kreftbehandling privat, enten gjennom egen betaling eller helseforsikring.
 • Medicare skal forhandle priser med legemiddelindustrien - hvorfor er det viktig også for Norge?

  21:25
  Medicare - USAs statlige helseforsikring for eldre - har nylig begynt å forhandle om priser på reseptbelagte legemidler direkte med legemiddelselskapene.Å gjøre direkte forhandlinger med legemiddelindustrien om priser representerer en ny tilnærming for Medicare i USA.  Nylig kunngjorde Biden-administrasjonen de ti første legemidlene som det skal forhandles pris om, og flere medisiner vil bli inkludert over tid.  Målet er å realisere årlige besparelser på 25 milliarder dollar for Medicare fra 2031.Lovendringen møter motstand fra legemiddelselskapene, som karakteriserer den nye ordningen som et «prisdiktat». Flere selskaper har valgt å ta saken til retten, og forbereder seg seg nå på en langvarig juridisk kamp. Men hvor stor innvirkning vil de amerikanske endringene få? Og vil det få konsekvenser for Norge? Det skal vi se nærmere på i denne episoden av HealthTalk-podcasten. 
 • Beslutningsforum: – Et veldig stort fremskritt for pasienter med lymfekreft og brystkreft

  18:05
  Etter en meget lang og strabasiøs ferd gjennom Beslutningsforum kan kvinner med trippel negativ brystkreft endelig juble for at immunterapien Keytruda har blitt godkjent til bruk før og etter operasjonen. Til gjengjeld er Norge først ut i Skandinavia med å innføre celleterapien Yescarta som andrelinjebehandling til lymfekreftpasienter.
 • Marianne Arnemo og Mattias Bankel leder Modernas Norden-satsing

  24:28
  Norske Marianne Arnemo og svenske Mattias Bankel er to av lederskikkelsene som skal styrke Modernas posisjon i de norske landene. I vår siste podcast-episode forteller de om selskapets planer fremover, både i Norden og globalt.
 • Beslutningsforums nye strategi, helsenæringen er helt avhengig av eksperter utenfra, Beslutningsforum trenger nye prioriteringskriterier

  19:00
  La oss grave litt i det som skjedde på Arendalsuka - årets mest omtalte politiske begivenhet.  Ikke mindre enn 1700 arrangementer i løpet av fem dager. 330 møter dreide seg om helse. De sparket i gang med en viktig debatt: Hvordan i all verden skal Norge ha råd til disse dyre, livsviktige nye legemidlene som stadig dukker opp? Et presserende spørsmål som ble stilt av de fire store helseregionene. Under møtet ble også den rykende ferske strategien til Nye metoder og Beslutningsforum presentert. Hvordan kan Norge egentlig utvikle en stor og verdifull helsenæring? Nykode Therapeutics er et skinnende eksempel på suksess i denne sektoren, men veien til toppen er aldri enkel. Agnete Fredriksen er medgründer og strategidirektør i Nykode som startet opp i  2006. Selskapet hadde en veldig forsiktig start, men så i 2020 skjer et kommersielt og forskningsmessig gjennombrudd. Nykode er i dag et av de største norske biotekselskapene, og har med sin satsing på utvikling av vaksineteknologi, som kan brukes mot både kreft og autoimmune sykdommer, hatt en voldsom vekst de siste par tre årene. Men steget fra å være et lite startup-biotekselskap til senfase-studier og gigantavtaler med amerikanske selskaper - har bydd på utfordringer for Nykode, som nå har kontorer i både Norge og Danmark.  Agnete Fredriksen fra Nykode peker på  to store utfordringer.  Det første er at Norge har ekstremt trege ordninger for å innvilge arbeidstillatelse. Det andre er inntektsskatt for ekspertene som kommer.  Og vet du hva? Utfordringene kan løses. Det krever “bare” politisk vilje.Men hva svarte politikerne? Dette svarte Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.Multippel sklerose (MS) koster samfunnet hele 12 milliarder kroner årlig, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics, laget  på oppdrag av MS-forbundet. Slik oppsummerer Partner i Menon Erland Skogli hovedfunnet i rapporten: Prioriteringskriteriene som Beslutningsforum bruker når de avgjør om et legemiddel skal innføres i spesialisthelsetjenesten er disse tre;  effekt av behandlingen, prisen på legemidlet og alvorligheten av sykdommen.  Generalsekretær i MS forbundet Magne Wang Fredriksen mener rapporten dokumenterer at disse kriteriene er for snevre. Han mener at rapporten understreker behovet for at Beslutningsforum må tenke nytt i prioriteringen av nye behandlinger.
 • Prioritering og industribygging på Arendalsuka og Wegovy beskytter hjertehelsen

  24:06
  Arendalsuka står for døren og vi skal snakke om de viktigste helsedebattene du må få med deg. To stikkord fra årets program: Prioritering og industribygging på dagsorden under ArendalsukaNovo Nordisk kom med resultatene på en svært viktig studie - den slår fast at fedmemedisinen Wegovy reduserer kardiovaskulær risiko som hjerteinfarkt, slag og død med 20 prosent. Nå tror overlege og fedmeekspert Jøran Hjelmesæth at resultatene øker muligheten for at Wegovy får blå resept.
 • Kan dette være årsaken til overraskende EU-nei til ny kreftmedisin?

  25:29
  Nå som sommerferien er er et tilbakelagt kapittel, står vi ved starten av en spennende høst med mange spennende legemiddelnyheter. I ukens podcast snakker vi blant annet om  de strenge kravene norske migrenepasienter må innfri for å få prøve en ny type migrenemedisiner, nye legemidler som snart blir godkjent i Europa og om slankemedisinen Wegovy. 00:1: Introduksjon3:23: Migrene behandling9:44: Nye legemiddelanbefalinger Alzheimers15:15 Så mye brukte legemiddelselskapene på forskning17:09 Ny Alzheimerstudie21:25: Slankemedisinen Wegovy