Frivillig med Solveig Kloppen

Share

Livssynsåpen mini-uke-En feiring på tvers av religion og livsssyn.

Season 2, Ep. 13

I denne episoden av Frivillig med Solveig Kloppen har Solveig snakket med Irene Incerti-Théry som er kontoransvarlig i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. STL arrangerer tros- og livssynsuken i Tønsberg 15.-19. september, som er ett av Frivillighetens års signalarrangement, og Mangfoldsfesten som går av stabelen lørdag 17. september. Men hva er egentlig STL og hvorfor er det viktig å skape arenaer hvor mennesker fra forskjellige religioner og livssyn samles til dialog og fest? Dette er en samtale om tro, frivillighet og mangfold.

More Episodes