Share

Framtidsbolagen

Vad är det som gör att vissa företag står bättre rustade inför framtiden än andra?

I Framtidsbolagen möter vi både de nystartade bolagen och giganterna som varit verksamma länge. Vi får en inblick i deras affärsidé och vad det är som gör den speciell - hur började allt, hur ser deras framtidsvisioner u