Food Pharmacy-podden

Share

258. Lifehack, pasta och ekologisk mat

Season 5, Ep. 258

AGE är ett otrevligt ämne som bildas vid upphettning av mat, det visste vi sen tidigare. Men nu har det framkommit att det finns andra orsaker till att AGE bildas, nämligen genom matens sammansättning. Detta och mycket mer avhandlas i detta avsnitt, bland annat så berättar Mia om sin ofeeling på mat överlag (!) och så reds det ut vad ekologisk mat egentligen innebär.


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/osp4.646


https://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/hur-mycket-kan-livet-forlangas-genom-andrad-kost/

More Episodes