Folkets Domstol

Share

S01E10 - Varför kunde inte våldtäktsman utvisas? del 1 av 3

Season 1, Ep. 10

Utvisningar av människor från Sverige är frågor som ofta väcker debatt och hamnar på löpsedlarna. Grovt förenklat finns det två starka falanger som antingen värnar om människors rätt att få stanna i Sverige eller som anser att man ska vara mycker mer restriktiv med utländska medborgare som av olika skäl vill bosätta eller uppehålla sig här. 


Senaste tiden har vi kunnat läsa om ett par uppmärksammade fall som berör utvisning på ett eller annat sätt. Dels fallet Tim som handlar om en 3-årig pojke som ska utvisas till Nigeria, samt ett annat fall där en Irakisk familj efter 20 år i Sverige där de genomgått både skolgång och har jobb samt två barn som är födda i Sverige ska utvisas. 


I dagens avsnitt ska vi försöka ge er en överblick över vad som gäller vid utvisningsbeslut. Vilka är det som bestämmer? Vad grundar dom besluten på? Och hur har man resonerat i dom här uppmärksammade fallen som vi fått läsa om i media?


Avsnittet är uppdelat i tre delar:


Avsnitt 1: Grundläggande genomgång av utvisningar

Avsnitt 2: Djupdykning i Fallet Tim, 3-åringen som ska utvisas till Nigeria

Avsnitt 3: Djupdykning i Fallet med den irakiska familjen som ska utvisas efter 20 år i Sverige


KÄLLOR:


Betänkande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/forslag-pa-skarpta-regler-vid-utvisning-pa-grund-av-brott/?TSPD_101_R0=08054bd396ab2000e8ab8b9686a19d413a0f76f976601d80b8a3d81bf694a5e1ed416b411a58855808f9dca3a31430008401aa29a58042d6ca394c9cb9fcf8556c9a84f6f6634d57e4ac1e77302fd11c267087bcc5aa9ad2e14e03460504f329 


Åklagarens rätts-PM:

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior-och-rattslig-vagledning/rattspm-201905-utvisning-pa-grund-av-brott.pdf


Ändringar i UtlL


PM:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021191/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab20004790ed1548f99da019939c0bc832406d1941a818c350a77378ba39e9a688464808215940751430007d1d96eee52501db68e7628fa191fa0b0c887401eabd9a1e19370ff4ec1d6c665d29fac717b057ce51717d7340520a98


Proposition:

https://www.regeringen.se/4994e4/contentassets/f3c5d42a0d4f4684b21dc8885dceb589/andrade-regler-i-utlanningslagen-prop.-202021191More Episodes

11/19/2021

S01E12 - Nytorgsmannen. "Vad är ett rimligt straff för över 30 sexualbrott?" Del 1/2

Season 1, Ep. 14
Den 4e november 2021 meddelade Södertörns tingsrätt att den s.k Nytorgsmannen skulle dömas för 35 brott mot 19 målsäganden. Utöver många brotten i sig och dess mörka karaktär har fokus i media - och kanske framför allt bland vanliga människor på sociala medier - varit att straffet för Nytorgsmannen varit alldeles för lindrigt. Påföljden landade på 5 års fängelse och totalt 1,1 miljoner kr i skadestånd till de kvinnor han utsatt för brott, något många anser är alldeles för lågt för någon som konstaterats begå upprepade fall av allvarliga brott, ofta av sexuell karaktär. Röster har höjts för att det svenska rättssystemet gullar med brottslingar ocgh att det för en serievåldtäktsman inte spelar ngn roll för straffet om man begår 10 eller 100 våldtäkter. Många uttrycker också att straffen är provocerande låga för just sexualbrott, och att rättssystemet inte skyddar kvinnor som är den grupp som absolut oftast utsätts för just dessa brott.I dagens avsnitt kommer vi gå igenom vad som har hänt i det uppmärksammade rättsfallet med Nytorgsmannen, men framför allt förklara hur svensk rätt fungerar i den s.k påföljdsbestämningen, dvs när man ska komma fram till vilket straff någon ska få för att ha begått brott. Vi ber om ursäkt för strul med Jimmys ljud under dagens avsnitt. Rättsfall:Södertörns Tingsrätt mål nr: B 7816-20LÄNKTIPS:https://www.domarbloggen.se/hur-bestams-straffet/https://www.domarbloggen.se/billighetshansyn-ett-konstigt-ord-for-nagot-ganska-sjalvklart/https://www.svtplay.se/klipp/32315051/nytorgsmannen-det-har-har-hant?position=13&id=j7ozz9Q
11/12/2021

S01E11 - Regeringens förslag mot gängkriminalitet kan leda till husrannsakan hos oskyldiga

Season 1, Ep. 13
För en dryg vecka sen presenterade inrikesminister Mikael Damberg från Socialdemokraterna ett förslag på hur man ska komma till bukt med gängkriminaliteten i Sverige. Förslaget går ut på att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att avlyssna och göra husrannsakan hos människor i preventivt syfte, dvs utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Förslaget innebär ett stort avsteg från hur det fungerar idag då man enligt gällande lagstiftning redan brottas med avvägningen mellan att värna den personliga integriteten hos medborgare mot att skydda desamma mot brott genom integritetskränkande åtgärder. Vi pratade i avsnitt 8 om hur pandemilagen faktiskt redan idag begränsat svenska medborgares fri- och rättigheter - är det här ytterligare ett steg i den riktningen? Eller är det vad som krävs för att faktiskt motverka grov brottslighet? Länkar:https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/manskliga-rattigheter-forr-och-idag#https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:705106/FULLTEXT01.pdfhttps://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-2021102/https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/debatten-om-avlyssning-maste-baseras-pa-fakta/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstunas-aklagarkammare-far-hard-kritik-for-hantering-av-hemliga-tvangsmedelhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Jx72vj/dambergs-ogon-gav-upp-redan-i-livmodernhttps://www.svd.se/fra-far-snart-massovervaka-hela-folkethttps://www.expressen.se/kultur/ide/ar-detta-ett-samhalle--vi-vill-leva-i-damberg/https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/redovisning-av-anvandningen-av-vissa-hemliga-tvangsmedel-under-2020.pdf