Folkets Domstol

Share

S01E11 - Regeringens förslag mot gängkriminalitet kan leda till husrannsakan hos oskyldiga

Season 1, Ep. 13

För en dryg vecka sen presenterade inrikesminister Mikael Damberg från Socialdemokraterna ett förslag på hur man ska komma till bukt med gängkriminaliteten i Sverige. Förslaget går ut på att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att avlyssna och göra husrannsakan hos människor i preventivt syfte, dvs utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Förslaget innebär ett stort avsteg från hur det fungerar idag då man enligt gällande lagstiftning redan brottas med avvägningen mellan att värna den personliga integriteten hos medborgare mot att skydda desamma mot brott genom integritetskränkande åtgärder. Vi pratade i avsnitt 8 om hur pandemilagen faktiskt redan idag begränsat svenska medborgares fri- och rättigheter - är det här ytterligare ett steg i den riktningen? Eller är det vad som krävs för att faktiskt motverka grov brottslighet?


Länkar:

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/manskliga-rattigheter-forr-och-idag#

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:705106/FULLTEXT01.pdf

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-2021102/

https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/debatten-om-avlyssning-maste-baseras-pa-fakta/ 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstunas-aklagarkammare-far-hard-kritik-for-hantering-av-hemliga-tvangsmedel 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Jx72vj/dambergs-ogon-gav-upp-redan-i-livmodern 

https://www.svd.se/fra-far-snart-massovervaka-hela-folket 

https://www.expressen.se/kultur/ide/ar-detta-ett-samhalle--vi-vill-leva-i-damberg/

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/redovisning-av-anvandningen-av-vissa-hemliga-tvangsmedel-under-2020.pdf More Episodes

12/17/2021

S01E14 - "Är vaccinationsintyg olagligt?"

Season 1, Ep. 20
Först var det restriktionerna, sen den tillfälliga pandemi-lagen och nu är det vaccinationsbevisen som återigen triggat en hel del frågor kring hur mycket staten egentligen enligt lag får inskränka våra fri- och rättigheter. Bl.a har nog många sett de olika upprop från bl.a jurister och advokater som delas i sociala medier som hävdar att vaccinationsbevisen strider mot svensk grundlag. Är det verkligen så?Källor:https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-covid-pass-vs-de-manskliga-rattigheterna/https://www.regeringen.se/4a58b4/contentassets/343d6f1667bf4561ac24cc207178e37d/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard.pdfhttps://www.regeringen.se/4ae72b/contentassets/fab63b7557f5467eb2874e6536181ab3/pm-vaccinationsbevis-pa-serveringsstallen.pdfhttps://www.regeringen.se/remisser/2021/12/remissinstanser/https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-fullvaccinerade-far-inte-bevis-diskriminerashttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsrattsexpert-om-ovaccinerad-vardpersonal-inte-kompetenthttps://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-covid-pass-vs-de-manskliga-rattigheterna/https://www.regeringen.se/4a58b4/contentassets/343d6f1667bf4561ac24cc207178e37d/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard.pdfhttps://www.regeringen.se/remisser/2021/12/remissinstanser/https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-fullvaccinerade-far-inte-bevis-diskriminerashttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsrattsexpert-om-ovaccinerad-vardpersonal-inte-kompetent
12/10/2021

S01E13 - "Fick pappa som våldtagit sin dotter verkligen behålla vårdnaden?" med Juridikmagasinets Surah Yassin. Del 2 av 2

Season 1, Ep. 19
Vi fortsätter att diskutera hur massmedias bevakning av juridik kan påverka allmänhetens förtroende för rättssamhället tillsammans med Juridikmagasinets Surah Yassin. Vi utgår från ett par högintressanta rättsfall där rapporteringen kring själva fallet varit väldigt missvisande sett till det som framkommit i själva domen:1) Fallet med fadern som rubrikerna fick det att låta som skulle få behålla vårdnaden av den dotter han blivit dömd för våldtäkt mot. https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/pappa-valdtog-sitt-barn-behaller-anda-vardnaden/https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9KX6Jq/pressen-pratade-strunt--pappan-som-valdtog-sin-dotter-behaller-inte-v2) Fittjamålet - ett rättsfall om en kvinna som ska ha blivit gruppvåldtagen men där de åtalade frikändes då bevisningen och det som framkom i målet inte nådde upp till de högt ställda krav som krävs för en fällande dom. https://www.dn.se/sthlm/polisen-brister-i-utredning-av-fittjafallet/https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/gw-om-fittja-malet-manga-ar-upprorda-utan-att-ha-last-domen/3) Rittenhouse-domen där en amerikansk medborgare utmålades som en högerextrem mördare med uppsåt att döda Black Lives Matter-protestanter men som sen friades från mord p.g.a självförsvar. https://www.expressen.se/nyheter/bidens-ilska-efter-att-kyle-rittenhouse-friats/https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rittenhouse-domen-splittrar-usa-protester-och-upplopp-i-flera-stader