Folkets Domstol

Share

S01E09: "Var går gränsen mellan matchstraff och fängelse?"

Season 1, Ep. 9

Nyligen friades ishockeyspelaren Thomas Larkin för en misshandel han åtalades för efter att ha tacklat Brynässpelaren Daniel Paillé under en match i Champions Hockey League. Tacklingen resulterade dessvärre i att Paillé tvingades avsluta karriären. 


Under min och Viktors studietid drev vi ett företag som hette Idrottsjuristerna där vi jobbade med många frågor som berörde just gränsdragningen mellan när en situation på en ishockeyrink eller fotbollsplan ska behandlas av idrottens egna regelverk och när den ska behandlas av rättsystemet. Hur långt får man egentligen gå i en sport innan man hamnat så långt utanför regelverket att en tackling ska bedömas misshandel och bestraffas med fängelse snarare än med 2 minuters utvisning eller rött kort? Och är det någon skillnad på gränsdragningen om om det sker en regelöverträdelse i golf eller MMA t.ex?


KÄLLOR:


https://www.gp.se/sport/ishockey/hockeyspelare-%C3%A5talad-efter-brutala-%C3%B6verfallet-1.19055308


https://www.gp.se/sport/ishockey/hockeyprofilen-d%C3%B6md-f%C3%B6r-misshandel-1.15711716


https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1556204&fileOId=1563911


https://www.google.com/amp/s/amp.svt.se/sport/fotboll/fotbollsstjarnan-domd-for-misshandel


https://www.dn.se/sport/tingsratten-friar-ishockeyspelare-for-misshandel/


https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/zBKe9/atalas-for-misshandel--tva-ar-efter-overfallet


https://svjt.se/svjt/2016/399


https://portal.research.lu.se/ws/files/5255718/3233113.pdfMore Episodes

11/19/2021

S01E12 - Nytorgsmannen. "Vad är ett rimligt straff för över 30 sexualbrott?" Del 1/2

Season 1, Ep. 14
Den 4e november 2021 meddelade Södertörns tingsrätt att den s.k Nytorgsmannen skulle dömas för 35 brott mot 19 målsäganden. Utöver många brotten i sig och dess mörka karaktär har fokus i media - och kanske framför allt bland vanliga människor på sociala medier - varit att straffet för Nytorgsmannen varit alldeles för lindrigt. Påföljden landade på 5 års fängelse och totalt 1,1 miljoner kr i skadestånd till de kvinnor han utsatt för brott, något många anser är alldeles för lågt för någon som konstaterats begå upprepade fall av allvarliga brott, ofta av sexuell karaktär. Röster har höjts för att det svenska rättssystemet gullar med brottslingar ocgh att det för en serievåldtäktsman inte spelar ngn roll för straffet om man begår 10 eller 100 våldtäkter. Många uttrycker också att straffen är provocerande låga för just sexualbrott, och att rättssystemet inte skyddar kvinnor som är den grupp som absolut oftast utsätts för just dessa brott.I dagens avsnitt kommer vi gå igenom vad som har hänt i det uppmärksammade rättsfallet med Nytorgsmannen, men framför allt förklara hur svensk rätt fungerar i den s.k påföljdsbestämningen, dvs när man ska komma fram till vilket straff någon ska få för att ha begått brott. Vi ber om ursäkt för strul med Jimmys ljud under dagens avsnitt. Rättsfall:Södertörns Tingsrätt mål nr: B 7816-20LÄNKTIPS:https://www.domarbloggen.se/hur-bestams-straffet/https://www.domarbloggen.se/billighetshansyn-ett-konstigt-ord-for-nagot-ganska-sjalvklart/https://www.svtplay.se/klipp/32315051/nytorgsmannen-det-har-har-hant?position=13&id=j7ozz9Q
11/12/2021

S01E11 - Regeringens förslag mot gängkriminalitet kan leda till husrannsakan hos oskyldiga

Season 1, Ep. 13
För en dryg vecka sen presenterade inrikesminister Mikael Damberg från Socialdemokraterna ett förslag på hur man ska komma till bukt med gängkriminaliteten i Sverige. Förslaget går ut på att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att avlyssna och göra husrannsakan hos människor i preventivt syfte, dvs utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Förslaget innebär ett stort avsteg från hur det fungerar idag då man enligt gällande lagstiftning redan brottas med avvägningen mellan att värna den personliga integriteten hos medborgare mot att skydda desamma mot brott genom integritetskränkande åtgärder. Vi pratade i avsnitt 8 om hur pandemilagen faktiskt redan idag begränsat svenska medborgares fri- och rättigheter - är det här ytterligare ett steg i den riktningen? Eller är det vad som krävs för att faktiskt motverka grov brottslighet? Länkar:https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/manskliga-rattigheter-forr-och-idag#https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:705106/FULLTEXT01.pdfhttps://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-2021102/https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/debatten-om-avlyssning-maste-baseras-pa-fakta/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstunas-aklagarkammare-far-hard-kritik-for-hantering-av-hemliga-tvangsmedelhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Jx72vj/dambergs-ogon-gav-upp-redan-i-livmodernhttps://www.svd.se/fra-far-snart-massovervaka-hela-folkethttps://www.expressen.se/kultur/ide/ar-detta-ett-samhalle--vi-vill-leva-i-damberg/https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/redovisning-av-anvandningen-av-vissa-hemliga-tvangsmedel-under-2020.pdf