Fett nok

del

Tekst fra Fett: "Hvem er jeg?"

Season 4

Tekst fra det nyeste nummeret om Fett med temaet "Krise"! Lisa Esohel Knudsen, som er samfunnsdebattant, forfatter og rådgiver i Minotenk, leser "Hvem er jeg?".


Produsent: Eline Hystad

Musikk: Anna Linh Berg

Bilde: Kjersti Johanne Barli