Fett nok

del

Kjærlighet: Skeiv på mange måter

Skeiv på mange måter

Tekst av Luca Dalen Espseth


Luca leser opp teksten han har bidratt med til kjærlighets nummeret


https://fett.no