Fett nok

del

Kjærlighet: Mors kjærlighetsspråk er punjabi

Mors kjærlighetsspråk er punjabi


Tekst av Atia Ijaz


Atia leser opp teksten sin fra kjærlighets nummeret.


www.fett.no