Executive Assistant-podden

Share

Mona Rognlien Elgvin, PA åt Petter Stordalen

I Executive Assistant-podden möter vi världens bästa kollegor i samtal om världens bästa jobb. Idag: Mona Rognlien Elgvin, PA åt Petter Stordalen på Strawberry.


Mona berättar om arbetslivet i skuggan av en av Nordens mest omskrivna affärspersonligheter, den unika situation som pandemin innebar för en företagsgrupp med basen i hotellverksamhet – och hur hon själv gjort assistentrollen till "sin".


Executive Assistant-podden produceras av Företagsuniversitetet tillsammans med nätverket IMA - International Management Assistants, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.

More Episodes