Share

cover art for Egenstyrt Utviklingssamtale med Ann Elin Skår og Nina Lønning Førland fra Stangeland skole

Et Bedre Skole-Norge

Egenstyrt Utviklingssamtale med Ann Elin Skår og Nina Lønning Førland fra Stangeland skole

Season 2, Ep. 4

Snart tid for utviklingssamtaler? Hva med å skape en bedre løsning for elever og foreldre, som er mer meningsfylt for alle og krever mindre arbeid for deg som lærer? Høres ikke det ganske bra ut? Hør dagens episode som i tillegg til det overnevnte, potensielt kan øke motivasjonen til elevene dine.

More episodes

View all episodes

 • 19. Avslutning på sesongen

  25:36
  Øyvind Børven oppsummerer de to siste sesongene av podkasten "Et bedre skole-Norge" og takker alle gjester og lyttere for følget så langt. Han understreker viktigheten av innspill fra folk og sier: "Kom med innspill! Gå inn på www.ebsn.no/kontakt og send en melding om hva du mener lærere og skolefolk trenger å høre mer om!"Lenker til forskning omtalt i serien:https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/https://ukom.no/rapporter/pasientsikkerhet-for-barn-og-unge-med-kjonnsinkongruens/sammendraghttps://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/06/Equality-and-health-inequalities-impact-assessment-on-interim-service-specification-for-Specialist-Gender-Inco.pdfhttps://www.regjeringen.no/contentassets/cce6902a2e3646a09de2f132c681af0e/rapport-om-laererrollen-1.pdf
 • 18. Skolen øker sosiale forskjeller med Thomas Nordahl

  20:40
  I den fagfellevurderte artikkelen "Sosial ulikhet i skolen" finner Nordahl og Nordahl (2023) at på tross av gode intensjoner og politiske ambisjoner, skaper skolen større forskjeller og mer ulikhet. Hva kan og bør gjøres? (lenke til artikkel: https://tidsskrift.dk/Paideia/issue/view/10873)
 • Å utjevne sosiale forskjeller i praksis

  18:29
  Lytt til hvordan en skole i Oslo og Viken oppnådde høy gjennomføringsrate med en oppfølgingsplan myntet på elever med lav selvregulering. I denne episoden får du høre hvordan de brukte ulike typer data for å gi elever støtte og ekstra oppfølging.Lenke til pdf: https://akademiet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/22boroyv_akademiet_no/EYOLnnAtqPFLlN7FcEnpJvUBUoLc6w06_WBYfVZUjwJhHA?e=OdLTX0
 • 15. Å utjevne sosiale forskjeller med professor Kathrine Løken

  34:45
  I denne podkastepisoden diskuterer professor Kathrine Løken og verten praktiske løsninger for å jevne ut sosiale forskjeller i skolen. Med fokus på ekspertgruppens nylige anbefalinger til regjeringen, utforsker de strategier som smågruppeundervisning og systematisk trening på sosioemosjonelle ferdigheter for å sikre like muligheter for alle barn, uavhengig av deres bakgrunn.
 • 14. Skjermbruk i skolen med Kari Nessa Nordtun og Elise Djupedal

  52:37
  Dette er et opptak fra en samtale kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og stipendiat Elise Djupedal hadde på Litteraturhuset i Trondheim 12.02.24. Gjengitt med tillatelse.
 • 13. Å avhjelpe lesevansker når de først har oppstått med Vigdis Refsal

  31:56
  I denne podkast-episoden deler Vigdis Refsal sin ekspertise om hvordan man kan hjelpe personer med lesevansker etter at de har oppstått, og diskuterer ulike strategier og tilnærminger for å støtte dem i å mestre lesing.
 • 12. Hvordan forebygger vi lesevansker? Med Vigdis Refsahl

  28:59
  I dagens episode møter vi tidligere seniorrådgiver Vigdis Refsahl. Hun har jobbet en årrekke med styrking av leseopplæring, og har dysleksi som sitt spesialfelt. Hun har jobbet med å styrke leseopplæring på alle trinn. I dagens episode går vi gjennom hva som er viktig å gjøre for at leseopplæringn skal "komme riktig ut fra hoppkanten".