Digital Forretningsforståelse

del

Tom Osnes Svellingen, Bergen Kommune, om data, datasjø og virksomhetsarkitektur

Season 6, Ep. 2

Vi er så heldige her til lands at det offentlege ofte er langt fremme når det gjeldt digitalisering. Byer og kommuner har blitt flinke på å samle inn, og tildels også å dele data, og har fokus på å utvikle gode digitale tjenester for innbyggerne. I denne episoden snakker jeg med Tom Osnes Svellingen, fagleder for virksomhetsarkitektur i avdeling for digitalisering og innovajon i Bergen Kommune. Vi snakker litt om hva virksomhetarkitektur er, og hva det betyr for både kommuner og virksomheter generelt. Vi snakker videre om datasjøen til Bergen Kommune, og om hvordan datasjøen støtter opp om verdiskaping i kommunen, men også om potensialet som ligger i datasjøen for både kommune, innbyggere og lokalt næringsliv.


Takk for praten Tom!


Intro og outro:


Better living through algorithms av Ugress

https://ugress.bandcamp.com/track/better-living-through-algorithms


Sangen er brukt med tillatelse av komponist og utøver.

Flere episoder