Den norske mediepodden

del

Den informerte borger – et utdatert ideal?

Season 2, Ep. 4

Nordmenn er «omtrentlig informert» og «sporadisk overvåkende» – og det er godt nok, mener forfatterne av den nylig utgitte boken «Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati». Idealet om «den informerte borger» bør legges på hylla, ifølge forfatterne, som mener det er viktigere at alle har veier nok inn til den offentlige samtalen når det trengs. Men har alle samfunnsgrupper det – og hvilken betydning spiller mediene for folks offentlige tilknytning? Det er blant temaene i denne utgaven av Den norske mediepodden. Du møter to av bokens forfattere, Hallvard Moe, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og Tine Figenschou, professor i journalistikk ved Oslo Met. Programleder er direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Flere episoder