Den norske mediepodden

del

Hvordan beholde jentene på gaming-arenaen?

Season 4, Ep. 8

Hva kan barn og ungdommer selv og foreldrene deres gjøre for at dataspill skal være en trygg og positiv aktivitet - både for jenter og gutter? Dette er et viktig spørsmål – siden Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022 viser at færre jenter enn gutter gamer, og at kjønnsforskjellene øker.

 

Beate Hygen, seniorforsker ved NTBU ved avdeling for mangfold og inkludering, gamer Ayla Paulsen og direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, diskuterer dataspill og kjønnsforskjeller i dagens utgave av Den norske mediepodden. 

Flere episoder