i loopen

del

64 - Fremtidens læring med Telenor

Verden er i konstant endring. Selskapers press på å tilpasse seg fører til krav om stadig ny tilegnelse av kunnskap og ferdigheter hos de ansatte. Hvem har ansvaret for denne læringen, arbeidsgiver eller arbeidstaker? Og hvordan får man inn læring i en hektisk hverdag?

Denne uken er vi i loopen med Cristina Rynning, leder for ekspertopplæring i Telenor, og Manager i Deloitte, Cathrine Børsand, for å snakke om hvordan vi vil lære i fremtiden.