Curopodden

Share

Innovation genom upphandling

I dagens avsnitt träffar vi Håkan Tenelius och Stefan Holm som bland annat är experter på offentlig upphandling. Genom sin konsultbyrå TeneliusHolm bygger de broar mellan näringslivet och politiken genom stöd med kunskap, förståelse och forum för konstruktiva dialoger.

Vårt samtal tar oss igenom deras arbete mellan politiken, myndigheter, branschorganisationer och företag samt komplexiteten i att skapa framgångsrika avtal mellan dem. Hur vårdgivare och dess leverantörer bör ha en dialog för att tillsammans utforma nya tekniska innovationer som faktiskt främjar vården. Att det i regel är lättare för upphandlare att följa äldre beprövade spår vilket kan skapa barriärer för innovation och nya leverantörer. Samtalet leder in på vikten av en lika vård oberoende av var i Sverige man bor och vad vi tror om framtiden för vården angående bland annat uppdelningen i regioner. Vi diskuterar även behovet av transparens inom lobbyism och påverkansarbete samt vilken maktfaktor SKR och Inera utgör inom vården idag.

Lyssna på ett lättsamt och insiktsfullt avsnitt om vägen in och genom upphandling i vården!

More Episodes