Curopodden

Share

Att synliggöra tillgänglighet i vården

I dagens avsnitt träffar vi Staffan Gustavsson som är grundare och VD på Vården.se. Det är en webbaserad bokningstjänst för vård som idag har 600 000 besökare per månad och som matchar vårdgivare och patienter med varandra.

 

Staffan tar oss igenom hans resa som serie-entreprenör och vad som ledde honom till att starta Vården.se för 10 år sedan. Enligt Staffan lider svensk vård av informationsbarriärer vilket gör att utbud och efterfrågan inte kan matchas på ett bra sätt. Det leder till att patienter inte kan få jämlik vård och Vården.se vill lösa detta genom att synliggöra tillgängligheten i vården. Vi diskuterar flaskhalsar i svensk vård, hur digitalisering kan minska ledtiderna och hur detta gagnar såväl individer som samhället i stort. Det blir ett intressant samtal om byråkrati och effektivisering, som också bjuder på skratt.


Lyssna på ett insiktsfullt och underhållande avsnitt om tillgängliggörandet av Sveriges vårdutbud!

More Episodes