Share

cover art for Bør Nylandsbrua rives?

Bysnakk

Bør Nylandsbrua rives?

Season 1, Ep. 10

Området rundt Oslo S og Grønland er Oslos mest komplekse byutviklingsområde. Her skal det bygges mye nytt, det er utfordringer knyttet til eksisterende infrastruktur og mangel på trygge byrom. Med visjon om å skape et trygt og pulserende byliv får diskusjonen om Nylandbrua en sentral plass. Brua bringer skygge, støy og inviterer til lyssky virksomhet. Bør den rives eller ikke? Og hva skal skje der mens vi venter på at noe skal skje? Erling og Maren tar debatten med Knut Schreiner, kultursosiolog i Rodeo Arkitekter og Aslaug Tveit, daglig leder i Léva Urban Design.

More episodes

View all episodes

 • 17. Kunstens rolle i byutviklingen

  23:29
  Kunst som fag, som opplevelse, som pynt, verktøy og støy. Kunst i byen påvirker oss og preger vår opplevelse av et rom, men kan vi egentlig måle verdien av dette? -Kunst skal ikke nødvendigvis være et lydig uttrykk, så hvordan kan utsmykking av offentlige rom kurateres på en måte som gir kunstneren sitt spillerom og samtidig ivaretar bestillerens interesser og ønsker om forutsigbarhet? Vi har besøk fra Truls Ramberg, kurator hos kunstseksjonen i KORO, og Marthe Hem, grafittikunstkurator, blant annet ved forrige ukes grafitti jam, Møllergata forever. I dagens episode tar vi en nærmere kikk på gatekunst og kunstens rolle i byutviklingen. Velkommen til Bysnakk.
 • 16. Mangler vi en felles visjon for Oslo S-området?

  31:03
  Et svært sentralt tema for tur. Pun intended. Vi skal snakke om Oslo S-området. - Et område i rivende utvikling og Norges viktigste knutepunkt, men også en gordisk bylivsknute, som i mange år har vist seg vanskelig å løse. Området preges av kompleks infrastruktur og et lappeteppe av byreparasjoner, og har historisk henvendt seg hovedsakelig mot vest. Men - om inntrykket av et helhetlig, hyggelig område skal realiseres, må man slå hodene sammen når både transport, forestående utvikling, og bygulv skal løses, best mulig.  Bysnakk tar selvfølgelig utfordringen, og vi har som alltid med oss to prominente hoder fra kjernen av problemstillingen. Daglig leder i Bane NOR eiendom, Jon-Erik Lunøe, og daglig leder i Galleri Oslo Utvikling, Sverre Landmark tar diskusjonen: Mangler Oslo en felles visjon for dette området?
 • 15. Hvordan går det med den tredje boligsektoren?

  22:43
  Ikke alle kommer seg inn på boligmarkedet uten backing fra familien, men hvordan skal Oslo lykkes som en inkluderende by med plass til alle dersom vi ikke kan tilby nok boliger? Den tredje boligsektoren er et utfordrende lag i et allerede komplekst regnestykke, og OsloBolig er blant dem som har store ambisjoner for å løse nettopp dette. OsloBolig ble startet opp i 2022 av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og Nrep, og tar sikte på at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Ved å tilby deleier-løsninger og kjøpe seg inn i boligprosjekter der de, sammen med førstegangskjøpere spleiser på boligen, gir de et alternativ til folk som ellers ikke har mulighet til å eie, og anledning til å kjøpe seg gradvis opp over tid.  Men! Når boligbyggingen går tregt, hvordan går det da med den tredje boligsektor? Vi tar diskusjonen, og har invitert Tamina Sheriffdeen Rauf, fraksjonsleder for byutvikling (Arbeiderpartiet), og arbeidende styreleder i OsloBolig, Anne Helene Mortensen. 
 • 14. Hovinbyen next

  25:13
  Er det noen som føler eierskap til Hovinbyplanen? - Erling er ikke helt overbevist, men vi har som vanlig invitert to prominente gjester for å bevise det motsatte.Hovinbyen er det største byutviklingsområdet i Oslo og kan gi inntil 30 000-40 000 nye boliger og 50 000-100 000 arbeidsplasser.Ikke overraskende er det en krevende balanseøvelse å bygge by. Hvordan jobber vi videre for å omsette strategier til handling? For å diskutere fremtidens Oslo og byutvikling i stor skala har vi i dag besøk fra Jostein Øverby, enhetsleder for byutvikling indre by og Hovinbyen (PBE), og Bovild Tjønn, bydelsdirektør i Bydel Bjerke. 
 • 13. Demokratiske byrom

  22:39
  Offentlige byrom.Ofte er det slik at kommunen planlegger dem, utvikleren bygger dem og Bymiljøetaten drifter dem, -men hva er oppskriften på det beste og mest demokratiske byrommet? Studioet er fullt av bylivsentusiaster i dag, og for å svare på hvordan vi best løser dette samspillet til fordel for byen og dens essens, har vi besøk av Ellen de Vibe og Øystein Aurlien. 
 • 12. Hva kan vi lære av hvordan andre byer møter kriser?

  21:42
  Hva kan vi i Oslo lære av hvordan andre byer takler kriser? I dagens episode reiser vi verden rundt med Peter Butenschøn, arkitekt og forfatter av den nylig utgitte boken, Megalopolis. Vi ser nærmere på byvekst og sammenhengen mellom byer, og på hvordan byene, spontant eller planlagt, kan være løsningen på fremtidens utfordringer. Velkommen til Bysnakk.
 • 11. Kriminalitetsforebyggende byutvikling

  24:13
  I dagens episode snakker vi om kriminalitetsforebyggende byutvikling. Politiet har i løpet av den siste tiden blitt en mer synlig høringsinstans, -noe både politikere og utviklere har bitt seg merke i.Budskapet fra politiet er at man ikke skal bygge åsted, men er det likhetstegn mellom god byutvikling og kriminalitetsforebyggende byrom? Kan arkitektur skape kriminalitet? Dagens gjester er Kenneth Dahlgren, sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Ramm, og Bengt Andersen, byforsker og forskningsleder ved AFI/OsloMet.
 • 10. Kommuneplanen. - Hvordan vil det videre arbeidet arte seg?

  23:34
  Nytt byråd for byutvikling har arvet en komplets sak i form av høringen av forslag til kommuneplanens nye arealdel. Det har kommet rekordmange innspill etter en lang høringsperiode, og det har vært mye debatt. Hvordan vil det videre arbeidet arte seg? Det er duket for (nok en) nerde-episode, og vi har invitert byråd for byutvikling James Stove Lorentzen, og Charlotte Helleland, partner i DARK Arkitekter.
 • 9. Exit bilfritt byliv

  21:28
   De færreste ønsker å kjøre bil over alt, men for mange er det en forutsetning for at hverdagen skal gå opp. Vi har besøk fra Magnus Birkelund (FRP) og Herman Søndenaa (MDG) for å se på effektene av satsningen på bilfritt byliv, og for å diskutere om vi nå er i ferd med å reversere disse endringene. Hva er bilens rolle i byutviklingen, og hvilke kvaliteter skal erstatte bilveien dersom byen faktisk skal bli bedre?