BrandSnack

Share

1. Livepodd från Almedalen: Hur skyddar vi vårt kulturarv från brand?

Ep. 1

I Sverige har vi många byggnader som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och i många av dem finns även kulturhistoriskt värdefulla föremål. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, diskuterar vi hur man kan skydda kulturbyggnader mot brand utan att för den delen göra för stora ingrepp i själva bygganden. Idag finns det bra metoder och tekniker menar Brandskyddsföreningen. Erika Hedhammar håller med, men anser att det trots allt finns begränsningar.


Medverkande:

Jan Bejrum, ordförande, Brandskyddsföreningen Gotland

Erika Hedhammar, utredare, Avdelningen för kulturarvsutveckling, Riksantikvarieämbetet

Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen


Programledare: Roger Andersson

More Episodes