Share

BrandSnack


Latest episode

 • 9. 9. Civilplikt, civila insatspersoner och den nya strukturen i det civila försvaret

  53:58
  MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka berättar ingående om hur MSB:s uppdrag anpassats till det säkerhetspolitiska läget. Brandskyddsföreningens generalsekreterare Mats Björs pratar Civil insatsperson (CIP) och ger en inblick i den nya nationella samordningen som ska påbörjas under 2023 – ett initiativ som får starkt medhåll. Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB och Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen. Programledare: Roger Andersson, chefredaktör Brandsäkert.

More episodes

View all episodes

 • 8. 8. Alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende

  37:43
  I slutet av förra året genomförde Brandskyddsföreningen kampanjen Brandsäkert boende. Kampanjen lyfte problemet med bostadsbränder och att alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende. I det här poddavsnittet går vi igenom de fyra B:na inom brandskydd i hemmet – har du koll på alla? Vi pratar även om vad kampanjen fick för resultat. Medverkande:Lars Brodin, expert, BrandskyddsföreningenSofie Quant, kommunikationschef, BrandskyddsföreningenMats Björs, generalsekreterare, BrandskyddsföreningenProgramledare:Roger Andersson, chefredaktör Brandsäkert
 • 7. 7. När fler eldar i sina kaminer

  37:15
  Antalet skorstensbränder har sjunkit kraftigt de senaste åren för att svagt vända uppåt i år. Vad händer när höga elpriser får fler att elda? Vad ska du tänka på?Medverkande:Lars Anderman, vd, Sveriges Skorstensfejaremästares RiksförbundVille Bexander, expert, BrandskyddsföreningenMats Björs, generalsekreterare, BrandskyddsföreningenProgramledare:Roger Andersson, chefredaktör Brandsäkert
 • 6. 6. Brandsäkerhet och elsäkerhet

  37:31
  De stigande elpriserna gör att fler använder sina disk- och tvättmaskiner nattetid. Måste man sitta brandvakt eller finns det andra sätt att hålla koll så att det inte börjar brinna? Svaret får du i det här avsnittet av Brandsnack.Medverkande: Per Samuelsson, avdelningschef, ElsäkerhetsverketVille Bexander, expert, BrandskyddsföreningenMats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.Programledare: Roger Andersson, chefredaktör, Brandsäkert
 • 5. 5. Åtta grundbultar för en brandsäker verksamhet

  45:12
  I snitt inträffar tio bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige och 2021 orsakade bränderna skador för över 4 miljarder kronor. Många av dessa bränder kan undvikas med rätt förebyggande åtgärder och med ökad kunskap. Brandskyddsföreningen har tagit fram åtta grundbultar för att hjälpa företag och organisationer att få ett bra brandskydd och i det här avsnittet går vi igenom dem, en efter en.Medverkande:Anders Carlsson, brandskyddsamordnare, Stockholms StadLars Brodin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen Mats Björs, generalsekreterare, BrandskyddsföreningenProgramledare:Roger Andersson, chefredaktör, Brandsäkert
 • 4. 4. Livepodd från Almedalen: Almedalsveckans tio i topp

  40:16
  Vi avslutar vårt engagemang i Almedalen med att reflektera över trender och tendenser från omvärldsbevakningen samt hur detta kan kopplas till brandsäkerhet. Tio i topp tar bland annat upp frågor om civilt försvar, kriskommunikation, träbyggande och grön omställning.Medverkande:Mats Björs, generalsekreterare, BrandskyddsföreningenVille Bexander, expert, BrandskyddsföreningenLars Brodin, expert, BrandskyddsföreningenProgramledare: Roger Andersson
 • 3. 3. Livepodd från Almedalen: Framtidens byggregler riskerar äventyra brandsäkerheten

  41:01
  I halvårsskiftet 2024 kommer enligt planerna nya byggregler att publiceras. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, redogörs för förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och bakgrunden till dagens regler. Behoven av nya byggregler diskuteras och även processen som återstår för de nya byggreglerna. Möjlighet till innovation och minskade byggkostnader genom att minska regleringen sätts mot behovet av tydliga regler för säkerställa en bra brandsäkerhet. Innebär en minskad reglering möjligheter till genvägar för mindre seriösa aktörer? Kan certifierade byggprojekteringsföretag komma att bli aktuellt som ett sätt att säkerställa kvaliteten i byggprojekt? Medverkande: Ola Johansson, Riksdagsledamot, CMårten Lindström, Projektledare för Samhällsbyggandets RegelforumVille Bexander, Expert Brandskyddsföreningen Programledare: Roger Andersson