BrandSnack

Share

3. Livepodd från Almedalen: Framtidens byggregler riskerar äventyra brandsäkerheten

Ep. 3

I halvårsskiftet 2024 kommer enligt planerna nya byggregler att publiceras. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, redogörs för förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och bakgrunden till dagens regler. Behoven av nya byggregler diskuteras och även processen som återstår för de nya byggreglerna. Möjlighet till innovation och minskade byggkostnader genom att minska regleringen sätts mot behovet av tydliga regler för säkerställa en bra brandsäkerhet. Innebär en minskad reglering möjligheter till genvägar för mindre seriösa aktörer? Kan certifierade byggprojekteringsföretag komma att bli aktuellt som ett sätt att säkerställa kvaliteten i byggprojekt?

 

Medverkande:

Ola Johansson, Riksdagsledamot, C

Mårten Lindström, Projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum

Ville Bexander, Expert Brandskyddsföreningen

 

Programledare: Roger Andersson

More Episodes