Boligbobla

del

E52 - BONUSPOD: Regulering av boligmarkedet

Boligmarkedet er sterkt regulert gjennom en rekke lover.


Blant annet er boligbygging regulert i plan- og bygningsloven, boligkjøp- og salg med avhendingsloven og lov om eiendomsmegling og kreditt regulert med utlånsforskriften.


Vi spør: Hva er Støre-regjeringens politikk for boligmarkedet og hvordan vil de regulere boligmarkedet?


Og: Hvordan skaper vi optimale reguleringer?


I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2022 møter du statssekretær i Finansdepartementet Lars Erik Bartnes (Sp).


Du møter også administrerende direktør Hedda K. Ulvness, Eie Eiendomsmegling, juridisk direktør Fredrik Paulson (Privatmegleren) advokat Lars Marcus Evensen (Gjensidige Forsikring) og modell- og analysedirektør Anders Lund (Eiendomsverdi AS) i en paneldebatt.


Ordstyrer var administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).

Flere episoder