Share

cover art for E99 - BONUSPOD fra Eiendom Norge konferansen 2024

Boligbobla

E99 - BONUSPOD fra Eiendom Norge konferansen 2024

Hvordan er tilstanden i boligmarkedet?

Og hvor skal renten og ser vi slutten på dyrtiden?


I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2024 hører du panelsamtale med administrerende direktør Grethe W. Meier (Privatmegleren), administrerende direktør Martin Kiligitto (Nordvik Eiendomsmegling) og administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)og ordstyrer sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge), samt sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Norges Bank) foredrag om pengepolitikk og de økonomiske utsiktene.

More episodes

View all episodes

 • E101 - Hvor gikk boligprisene i april?

  44:54
  Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første kvartal har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene. Hele 5,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar, februar og mars. Fortsatte den sterke trenden i april? Og: Er det noe ørsmå tegn til bedring i nyboligmarkedet og uteiemarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for april 2024. Gjester: Eiendomsinvestor og grunder Pål Restad (Eiendomshjørnet) og leder analyse bolig og næringseiendom Jan Håvard Valstad (EiendomsMegler 1 Midt-Norge). Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk.
 • E100 - Kan vi regulere oss til flere utleieboliger?

  39:12
  Ut av pandemien har det vært store bevegelser i boligutleiemarkedet. De siste to årene har leieprisene steget like mye som de foregående ni årene, og samtidig er antall sekundærbolig betydelig redusert. I tillegg annonseres salg og deling av leiegårder i store skala. Er det norske boligmarkedet er spesielt dynamisk, og følsom for endringer i rammebetingelser, spør vi.Og: Vil de mange reguleringene av både utleiemarkedet og boligbyggingen som regjeringen nå har varslet gjøre vondt verre? Gjester: Kommunikasjonsdirektør Christan Dreyer (Heimstaden) og professor Torfinn Harding (UiS).
 • E98 - Når setter Norges Bank renten ned?

  51:21
  Siden nullrentens endelikt i september 2022 har Norges Bank satt opp styringsrenten 14 ganger til 4,5 prosent.  Når konsumprisen er på vei ned og norsk økonomi har nullvekst, mens kronen er fortsatt historisk svak og boliginvesteringene fortsetter ferden nedover. Når setter Norges Bank renten ned, spør vi. Skal renten i det hele tatt tilbake til det lave nivået vi har hatt på 2010-tallet?  Og: Er det heller andre tiltak enn pengepolitikken som kan stimulere økonomien? Gjester: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika) og Cand.jur Sigmund Aas (Arealstatistikk).
 • E97 - Fortsetter boligprisoppgangen?

  40:01
  Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første to måneder har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene.Hele 4,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar og februar, etter svært svak høst i fjor.Fortsatte den sterke trenden i mars, og når kommer den berømmelige vårflommen i bruktboligmarkedet?Og: Selv regjeringen ved finansminister Vedum tror nå nyboligmarkedet skal snu til det bedre i 2025? Har vi nådd bunnen i nyboligmarkedet?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for mars 2024.Gjester: Eiendomsmegler/Partner Karianne Amlie (Aktiv Eiendomsmegling Grønland/Bjørvika) og daglig leder Jørn Are Skjelvan (Kvaler).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk.
 • E96 - Folk treng hus, hus treng folk

  44:59
  Sist uke la regjeringen omsider frem sin boligmelding til Stortinget – en melding som i ble varslet allerede da regjeringen tiltrådte i oktober 2021.Regjeringens hovedbudskap er at Husbanken skal gjenreises og bli verktøyet som både skal redde boligbyggingen fra den største nedturen siden 1990-tallet og fikse sykepleierindeksen.Men er dette nok? Bør regjeringen gjøre mer enda mer og raskere?Og: Er det mulig å så raskt få boligbyggingen i gang igjen?Gjester: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp).
 • E95 - Eiendomshandel er sikkerhetspolitikk

  46:02
  Verden er blitt en annen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, og perioden fra Berlin murens fall i 1989 og den er kalde krigen slutt er forbi.For eiendoms- og bolighandelen er også invasjonen blitt et tidsskille. Med over ti-tusen sanksjonerte russiske borgere stiller det større krav til kundekontroll og gjennomsiktig i bolig- og eiendomsmarkedet.Hvordan er bolighandel i Norge blitt sikkerhetspolitikk, spør vi.Og: Hvordan vil geopolitisk uro kunne påvirke vårt hjemlig boligmarked gjennom både sjokk i verdensøkonomien og pengepolitikken?Gjester: Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) og forvalter Anders Johansen (Danske Bank).
 • E94 - Hvor gikk boligprisene i februar 2024?

  43:43
  Boligmarkedet overrasket alle i januar 2024 med en oppgang på 3,4 prosent nominelt og hele 0,7 prosent sesongkorrigert. Boligmarkedet er tilbake, kunne Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen erklære i forbindelse med januar-slippet men hvor gikk markedet i februar? Har den sterke utviklingen fortsatt? Og: Vil den positive trenden i bruktboligmarkedet smitte over på det hardt prøvede nyboligmarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for februar 2024.Gjester: Eiendomsmegler/Partner/ Edvard Chapsang (Eie Sandvika/Bekkestua) og administrerende direktør Sverre Molvik (Selvaag Bolig ASA).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk
 • E93 - Hvor skal hyttemarkedet?

  38:37
  Pandemiårene 2020 og 2021 slo alle rekorder i hyttemarkedet. Det måtte snu, og i 2022 falt omsetning i brukthyttemarkedet med omlag 30 prosent mot året før.Hvor skal hyttemarkedet nå? Skal vi tilbake til hvor vi var før pandemien?Og: Hvordan står det til med hytteskammen? For skal vi tro mange naturvernerne så er hyttebyggingen den største trusselen mot nedbygging av naturen. Men er det egentlig slik?Gjester: Eiendomsmegler MNEF Petter Birkem (PrivatMegleren) og høyskolelektor Øystein Sjølie (Høgskolen i Innlandet).