Share

cover art for Om yttrandefrihetens status

Blohm Olsson Perspektivpodden

Om yttrandefrihetens status

Season 1, Ep. 9

I det nionde avsnittet av Blohm Olsson Perspektivpodden tar vi upp ämnen som yttrandefrihet, våra grundlagar och kunskapen om de rättigheter och skyldigheter de medför, vad bristen på ideologier i politiken betyder och som vanligt lite om pandemin och dess påverkan på demokratin.


Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.


Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".


Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".


Urban Århammar är ordförande i föreningen Panhorama som driver podden.

More episodes

View all episodes

 • 17. Sommarspecial

  31:34
  Jeanette och Pelle fick ”feeling” så de spelade in ett spontant avsnitt mitt under semestern.De närmar sig ämnet parallellsamhällen där Jeanette med sin bakgrund har unika kunskaper. Ett ämne som kommer att återkomma i flera kommande avsnitt. De pratar även om tankar och erfarenheter kring känsliga och tuffa uppbrott i livet, de berättar dessutom om sina möten och samtal där de från sina stora olikheter hittat fler och fler likheter via sina samtal. De funderar även över vad de skulle fokusera att prata om den dagen de hamnar i i soffan hos Nyhetsmorgon i TV 4.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
 • 16. Kan pandemin förändra bristen på visioner i politiken?

  27:26
  I det här avsnittet gästas Pelle Blohm och Jeanette Olsson av Niklas Ahlin, lärare på Hjo folkhögskola. Han berättar om sin personliga utveckling från att arbeta med fiske till utbildning i idéhistoria, arbete med integration och nu rollen som lärare i demokratifrågor. Hur folkbildningens uppgift är att förstå helheten, hur samhället och den enskilda människan fungerar.I podden diskuterar Niklas, Jeanette och Pelle också hur bristen på visioner är tydlig i dagens politik som istället präglas av kortsiktighet. Hur har pandemin påverkat och hur kommer den att påverka politik och demokrati framöver? Har människor i gemen och även politiker fått en tankeställare och tvingats fundera på vad som är viktigt i livet och vilken väg vi personligen och hela samhället ska ta efter pandemin? Eller gör krissituationen att fler kommer att önska sig starka ledare som kommer med enkla lösningar?
 • 15. Människan som helhet och en positiv utveckling av demokratin i Taiwan

  42:04
  I det här avsnittet av Blohm Olsson Perspektivpodden reflekterar vi över Darko Marics starka berättelse i förra avsnittet. Pelle och Jeanette diskuterar också hur synen på människan som en unik helhet kan skapa förutsättningar för ungas utveckling i skolan, samt förbättra vården och integrationen. Vi tar upp en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen - och diskuterar hur viktig den är med delar som offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Vi tittar ut i världen och belyser en positiv utveckling av demokratin i Taiwan där unga granskar politikers uttalanden. Slutligen funderar vi på om det inte är dags att skrota FN.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
 • 14. Från kriget till Sverige

  35:03
  I det här avsnittet gästas Pelle Blohm och Jeanette Olsson av Darko Maric, lärare på Hjo folkhögskola. Han berättar om sina upplevelser av kriget i forna Jugoslavien och flykten från kriget i Bosnien till Sverige. Darko förklarar också om hur viktig den värdegrund han fått med sig hemifrån varit för att han skulle ta ställning och jobba för demokrati och mänskliga rättigheter. Perspektivpodden diskuterar dessutom kring hur fördomar kan växa till förtryck och krig, och hur viktigt det är att möta goda människor i det nya landet dit man flytt för att kunna förstå de sociala koderna och hitta sin plats, hur viktigt det är att möta acceptans för att kunna bli integrerad i samhället.
 • 13. Ettårsjubileum för föreningen Panhorama

  46:23
  I det här avsnittet uppmärksammar vi att föreningen Panhorama i Örebro - som ligger bakom Blohm Olsson Perspektivpodden - fyller ett år. Vi tittar tillbaks på året som varit och konstaterar att de frågor föreningen jobbar med - demokrati och samhälle - är mer aktuella än någonsin, inte minst på grund av pandemin. Vi börjar också granska de svenska grundlagarna och börjar med successionsordningen. Hur demokratiskt är det egentligen att ärva ett ämbete? Och hur rimligt är det egentligen att vår kung/drottning måste tillhöra en specifik religion?Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
 • 12. Tystnaden är demokratins dödgrävare

  48:51
  I det här avsnittet talar vi om hur farlig tystnaden är för demokratin, hur den kan utnyttjas av krafter som vill försvaga demokratin. Föreningen Panhorama och podden Blohm Olsson Perspektivpodden kom till för att motverka just detta, och istället få igång ett samtal och en rörelse om demokrati på gräsrotsnivå. Vi pratar också mer om hur sårbara vi är på sociala medier och hur svårt det är att få hjälp av de stora teknikjättarna när vi blir hackade på exempelvis Facebook. Slutligen tar vi upp begreppet civil olydnad och om civil olydnad kan hjälpa till i demokratiarbetet eller om det förstör.Läs mer om föreningen Panhorama på hemsidan http://panhorama.se/. Där finns även alla tidigare avsnitt av podden.
 • 11. När banken kraschar och minoriteters plats i demokratin

  42:09
  I det här avsnittet pratar vi om hur sårbar individen är i det tekniska systemet som bankerna ingår i, ett system som den enskilde inte ens har möjlighet att välja bort. Vi diskuterar också kring minoriteters plats i och tillgång till demokratin. Vi återkopplar även till förra avsnittet om mänskliga rättigheter och plockar upp frågan om rösträttsålder. Blohm Olsson Perspektivpodden är en del av föreningen Panhoramas arbete med fokus på demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, idag och i framtiden. Vi vill bidra med djupare kunskap för att kunna genomskåda och bekämpa icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer genom demokratins värdegrund, mänskliga rättigheter och de svenska grundlagarna.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".Urban Århammar är ordförande i föreningen Panhorama som driver podden.
 • 10. Om mänskliga rättigheter med Lovisa Strand

  37:30
  I det tionde avsnittet av Blohm Olsson Perspektivpodden har Pelle Blohm och Jeanette Olsson för första gången en gäst i studion. Lovisa Strand jobbar som strateg inom Örebro kommun och är sakkunnig inom området mänskliga rättigheter, och det är också detta viktiga ämne som dominerar poddens samtal.Blohm Olsson Perspektivpodden görs av den ideella föreningen Panhorama i Örebro.