Blohm Olsson Perspektivpodden

Share

Människan som helhet och en positiv utveckling av demokratin i Taiwan

Season 1, Ep. 15

I det här avsnittet av Blohm Olsson Perspektivpodden reflekterar vi över Darko Marics starka berättelse i förra avsnittet. Pelle och Jeanette diskuterar också hur synen på människan som en unik helhet kan skapa förutsättningar för ungas utveckling i skolan, samt förbättra vården och integrationen. Vi tar upp en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen - och diskuterar hur viktig den är med delar som offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Vi tittar ut i världen och belyser en positiv utveckling av demokratin i Taiwan där unga granskar politikers uttalanden. Slutligen funderar vi på om det inte är dags att skrota FN.


Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.


Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".


Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".

More Episodes

onsdag 28 juli 2021

Sommarspecial

Season 1, Ep. 17
Jeanette och Pelle fick ”feeling” så de spelade in ett spontant avsnitt mitt under semestern.De närmar sig ämnet parallellsamhällen där Jeanette med sin bakgrund har unika kunskaper. Ett ämne som kommer att återkomma i flera kommande avsnitt. De pratar även om tankar och erfarenheter kring känsliga och tuffa uppbrott i livet, de berättar dessutom om sina möten och samtal där de från sina stora olikheter hittat fler och fler likheter via sina samtal. De funderar även över vad de skulle fokusera att prata om den dagen de hamnar i i soffan hos Nyhetsmorgon i TV 4.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
onsdag 12 maj 2021

Ettårsjubileum för föreningen Panhorama

Season 1, Ep. 13
I det här avsnittet uppmärksammar vi att föreningen Panhorama i Örebro - som ligger bakom Blohm Olsson Perspektivpodden - fyller ett år. Vi tittar tillbaks på året som varit och konstaterar att de frågor föreningen jobbar med - demokrati och samhälle - är mer aktuella än någonsin, inte minst på grund av pandemin. Vi börjar också granska de svenska grundlagarna och börjar med successionsordningen. Hur demokratiskt är det egentligen att ärva ett ämbete? Och hur rimligt är det egentligen att vår kung/drottning måste tillhöra en specifik religion?Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
fredag 2 april 2021

När banken kraschar och minoriteters plats i demokratin

Season 1, Ep. 11
I det här avsnittet pratar vi om hur sårbar individen är i det tekniska systemet som bankerna ingår i, ett system som den enskilde inte ens har möjlighet att välja bort. Vi diskuterar också kring minoriteters plats i och tillgång till demokratin. Vi återkopplar även till förra avsnittet om mänskliga rättigheter och plockar upp frågan om rösträttsålder. Blohm Olsson Perspektivpodden är en del av föreningen Panhoramas arbete med fokus på demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, idag och i framtiden. Vi vill bidra med djupare kunskap för att kunna genomskåda och bekämpa icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer genom demokratins värdegrund, mänskliga rättigheter och de svenska grundlagarna.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".Urban Århammar är ordförande i föreningen Panhorama som driver podden.