Blohm Olsson Perspektivpodden

Share

Kan pandemin förändra bristen på visioner i politiken?

Season 1, Ep. 16

I det här avsnittet gästas Pelle Blohm och Jeanette Olsson av Niklas Ahlin, lärare på Hjo folkhögskola. Han berättar om sin personliga utveckling från att arbeta med fiske till utbildning i idéhistoria, arbete med integration och nu rollen som lärare i demokratifrågor. Hur folkbildningens uppgift är att förstå helheten, hur samhället och den enskilda människan fungerar.

I podden diskuterar Niklas, Jeanette och Pelle också hur bristen på visioner är tydlig i dagens politik som istället präglas av kortsiktighet. Hur har pandemin påverkat och hur kommer den att påverka politik och demokrati framöver? Har människor i gemen och även politiker fått en tankeställare och tvingats fundera på vad som är viktigt i livet och vilken väg vi personligen och hela samhället ska ta efter pandemin? Eller gör krissituationen att fler kommer att önska sig starka ledare som kommer med enkla lösningar?

More Episodes

6/15/2021

Människan som helhet och en positiv utveckling av demokratin i Taiwan

Season 1, Ep. 15
I det här avsnittet av Blohm Olsson Perspektivpodden reflekterar vi över Darko Marics starka berättelse i förra avsnittet. Pelle och Jeanette diskuterar också hur synen på människan som en unik helhet kan skapa förutsättningar för ungas utveckling i skolan, samt förbättra vården och integrationen. Vi tar upp en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen - och diskuterar hur viktig den är med delar som offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Vi tittar ut i världen och belyser en positiv utveckling av demokratin i Taiwan där unga granskar politikers uttalanden. Slutligen funderar vi på om det inte är dags att skrota FN.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
5/12/2021

Ettårsjubileum för föreningen Panhorama

Season 1, Ep. 13
I det här avsnittet uppmärksammar vi att föreningen Panhorama i Örebro - som ligger bakom Blohm Olsson Perspektivpodden - fyller ett år. Vi tittar tillbaks på året som varit och konstaterar att de frågor föreningen jobbar med - demokrati och samhälle - är mer aktuella än någonsin, inte minst på grund av pandemin. Vi börjar också granska de svenska grundlagarna och börjar med successionsordningen. Hur demokratiskt är det egentligen att ärva ett ämbete? Och hur rimligt är det egentligen att vår kung/drottning måste tillhöra en specifik religion?Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".