Bergh & Wernberg

Share

97: Effektiv altruism och jakten på evidensbaserad världsförbättring

Season 2, Ep. 5

Vid en första anblick kan det verka bra att göra allt evidensbaserat, men det kan också slå väldigt fel. I det här avsnittet diskuterar vi den rörelse som kallas effektiv altruism och jakten på evidensbaserad världsförbättring.


LÄNKAR:

Funderingar från Bokmässan (Berghs Betraktelser)

En god flyktingpolitik (Clara Sandelind, Daidalos förlag 2022)

Bots and Tots (Hal Varian, Youtube)


More Episodes