Bergh & Wernberg

Share

88: Backlash mot gigekonomin (del 2): Hade den kunnat undvikas?

Season 1, Ep. 88

I det här avsnittet återkommer vi till backlashen mot gigekonomin (som vi började prata om i avsnitt 87) för att diskutera om den hade kunnat undvikas. Det enkla svaret är sannolikt nej, men vi går igenom fem olika faktorer som vi tror hade kunnat påverka utvecklingen till det bättre.


LÄNKAR:


The Gartner Hype Cycle / Hajpkurvan (Wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hajpkurva


Oavsedda konsekvenser 7: Foodoras matkurirer i Kanada får rätt att ses som anställda och bilda fackförening - varpå företaget lämnar landet. (Berghs betraktelser)

https://bergh.postach.io/post/oavsedda-konsekvenser-7-foodoras-matkurirer-i-kanada-far-ratt-att-ses-som-anstallda-och-bilda-fackforening-varpa-foretaget-lamnar-landet


Elert, Henrekson & Wernberg (2016): Two sides to the evasion: The pirate bay and the interdependencies of evasive entrepreneurship

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/129656/1/84723049X.pdf


Tanklös (Filter)

https://magasinetfilter.se/granskning/uniti/


Foldvary & Klein (2003): The Half-Life of Policy Rationales - How New Technology Affects Old Policy Issues

https://www.bokus.com/bok/9780814747773/the-half-life-of-policy-rationales/


More Episodes