Bergh & Wernberg

Share

7: Framtidsspaningar från förr

Season 1, Ep. 7

I detta avsnitt tar vi avstamp i en rad framtidsspaningar som gjordes år 1980 och sträcker sig från 80-talet fram till det mytiska år 2000. Hur såg framtiden egentligen ut förr? Vilka spaningar träffade rätt, vilka visade sig vara helt fel och varför blev det så? Och vad missade man när när man för fyrtio år sedan försökte blicka tjugo år in i framtiden?

More Episodes