Bergh & Wernberg

Share

52: Kausalitets- och kontrollgruppsnormen

Season 1, Ep. 52

Det är skillnad på korrelation och kausalitet, men det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre än det andra i alla lägen. I detta avsnitt pratar vi om hur forskare väljer sina frågor och utformar sina studier. Det finns en tydlig slagsida mot empiri i dagens samhällsvetenskapliga forskning. Det kan låta som någonting positivt, men om valet av metod och data blir viktigare än teori och frågeformulering kan det få negativa konsekvenser. Leder infrastrukturinvesteringar till tillväxt eller leder tillväxt till infrastrukturinvesteringar? Är globalisering som c-vitamin? Blir föräldrar lyckligare av att få barn även om barnet skulle vara oväntat? En överdriven kausalitets- och kontrollgruppsnorm riskerar att leda till både bias i forskningsfrågor och en skev vetenskapsteoretisk hållning.


LÄNKAR:


Hal Varian - How to build an economic model in your spare time

P. W. Anderson - More is different

Scott Page - The Model Thinker

Bergh, Funcke och Wernberg - The Sharing Economy: Definition, Measurement and its Relationship to Capitalism

More Episodes