Bergh & Wernberg

Share

51: Stordriftsfördelar, massproduktion och kostnadsjakt

Season 1, Ep. 51

Massproduktion och kostnadsjakt har ett oförtjänt dåligt rykte. Är det bättre att vara miljömedveten än att vara snål, eller kan de rent av gå hand i hand eftersom det i båda fall handlar om att spara in på resurser? Och är delningsekonomin en motreaktion mot massproduktion, eller bara ett nytt sätt att dra nytta av stordriftsfördelar? I detta avsnitt pratar vi om hur stordriftsfördelar påverkar konsumenter, företag och hela ekonomier.


LÄNKAR:


CNBC: 25% of cars in the U.S. are at least sixteen years old as vehicle age hits record high

NYT: As Cars Are Kept Longer, 200,000 Is New 100,000

Wikipedia: Bostongurka

Robert Shewfelt: In Defense of Processed Food

Weinersmith och Weinersmith: Soonish - Ten Emerging Technologies That'll Improve and/or Ruin Everything

Restaurang Spill (Malmö)

More Episodes