Bergh & Wernberg

Share

46: Identitetspolitik 1: Maneler och mantologier

Season 1, Ep. 46

I veckans avsnitt börjar vi ta oss an ämnet identitetspolitik, men det låter sig inte göras i ett svep. Därför inleder vi med ett avgränsat exempel på hur gruppidentiteter skapar politisk friktion: maneler och mantologier. Vad är egentligen identitetspolitik? Varför växer den identitetspolitiska debatten just nu? Är det ett problem om panelsamtal eller antologier enbart består av manliga deltagare? Om det är ett problem, är då politiska styrmedel baserade på gruppidentiteter en lösning eller snarare något som till och med kan befästa och förstärka skillnader mellan grupper?


SvD Ledarredaktionen 12/2 Filterbubblor - finns det sådana?

Scott Page - The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies

Ekonomisk debatt (recension): Vem vill inte ha mer innovation?

Calestous Juma - Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies

More Episodes

5/29/2021

60: Privata professurer, Ted-heads och intellektuell hederlighet

Season 1, Ep. 60
I detta avsnitt tar vi avstamp i nyheten om en privat donation på 60 miljoner kronor till en professur i skolledarskap och ett nytt centrum för skolforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Donationen gav snabbt upphov till en debatt som bland annat handlade om förhållandet mellan privat och offentlig forskningsfinansiering samt om och hur privat finansiering styr inte bara forskningen utan också den politiska debatten på utbildningsområdet. Samtidigt som debattörerna uppenbart är oense om den aktuella donationen tycks alla sidor utgå från ett outtalat ideal om forskningens opartiskhet som är långt ifrån oproblematiskt. Vi diskuterar incitamenten för public intellectuals, fenomenet Ted-heads och varför det är viktigare att kräva intellektuell hederlighet än opartiskhet av forskare i samhällsdebatten.LÄNKAR:The Hans and Barbara Bergstrom Foundation gör en betydande donation till skolforskningJenny Maria Nilsson: Steg för steg bryter högerkrafter ner svensk skola (Aftonbladet)Tove Lifvendahl: Det behövs fler privata donationer (SvD)Why are Smart People So Dumb? (Youtube)Lund forskar i parapsykologi (SR)Philip Tetlock: Expert Political Judgment - How Good Is It? How Can We Know? (New Edition)Hidden connections: Network effects on editorial decisions in four computer science journals (Journal of Informetrics)Coronapolitikens konsekvenser - samtal mellan Lars Calmfors och Lars Jonung (Lund University Institute for Public Affairs)