Share

Bergh & Wernberg

Funderingar om teknik, ekonomi och framtid


Latest episode

 • 20. 120: Penningpolitik, modeller och verklighet

  27:15
  I det här avsnittet pratar vi om hur penningpolitikens makroekonomiska modeller förhåller sig till den verklighet de förväntas beskriva. LÄNKAR:Fördjupning: Inflationen inte helt jämförbar mellan länder (Penningpolitisk rapport februari 2020)Dags att omvärdera Riksbankens roll och ställning? (Ekonomisk debatt)I Smedjan om utbudspolitik och inflationsbekämpning (Berghs betraktelser)

More episodes

View all episodes

 • 19. 119: Snuttifiering, delar och helheter

  22:51
  Begreppet snuttifiering har i omgångar använts för att beskriva hur saker vi känner till hackas upp i mindre delar. Till exempel hackas musikalbum upp i enskilda låtar och tidningar hackas upp i artiklar. Den här utvecklingen beskrivs ofta som något negativt eftersom helheten går förlorad, men snuttifieringen handlar inte bara om fragmentering. Den banar också väg för andra sätt att knyta samman världen och förpacka den i nya helheter.LÄNKAR:Besluten som format Sverige (SR)
 • 18. 118: Det kapitalistiska manifestet

  24:21
  I det här avsnittet pratar vi om Johan Norbergs bok "Det kapitalistiska manifestet". Boken är ett slags uppföljare på Norbergs "Till världskapitalismens försvar" som utkom för 20 år sedan, men det som gör den intressant och relevant är kanske framförallt skillnaderna mellan då och nu.LÄNKAR: Det kapitalistiska manifestet (Norberg 2021)
 • 17. 117: Worklife hacks som vi faktiskt använder

  23:10
  Det råder ingen brist på tips om hur man ska effektivisera sitt liv, och i synnerhet sitt arbetsliv, men i det här avsnittet ska vi prata om sådana worklife hacks som vi faktiskt använder och har lyckats upprätthålla.
 • 16. 116: Stora problem och små lösningar

  29:04
  Med den tekniska utvecklingen har vi fått verktyg för att identifiera och prata om problem och utmaningar som utspelar sig på en global skala och potentiellt sträcker sig långt in i framtiden. Det påverkar med rätta politik och samhällsdebatt, men har de stora problemen givit debatten en slagsida mot likaledes stora och centraliserade lösningar? I det här avsnittet pratar vi om exempel på stora problem - från klimatförändringar och pandemier till sociala medier och AI - samt resonerar kring när stora problem kanske löses bäst med många små lösningar istället för en stor. LÄNKAR:Existentiell AI-risk, Limits to Growth och marknadsekonomin (SoeTech)Celebrating Marginal Revolution's 20th Anniversary (Conversations with Tyler, ep 187)Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Diane Coyle, 2023)
 • 15. 115: Kommer kommunen döda elsparkcykeln?

  18:44
  I det här avsnittet återvänder vi till ämnet mikromobilitetstjänster och frågar oss om svenska kommuner till slut är på väg att döda marknaden för elsparkcyklar. Och vad skulle man kunna göra åt det?LÄNKAR:Debatt: Höga avgifter för delade elsparkcyklar hotar Sveriges klimat- och trafikmål (DI Debatt)Peak social media: The power of influencers (Financial Times)Stokab (Wikipedia)AI Experts Aren't Always Right About AI
 • 14. 114: Hur påverkar generativ AI samhällsdebatten?

  31:23
  Med generativ AI som Chat-GPT sänker trösklarna för att producera text, bilder och innehåll i samhällsdebattens digitala kanaler betydligt. Den nya tekniken kan användas för antagonistiska syften som att desinformera, polarisera och förvirra, men även avsändare med goda intentioner kommer sannolikt att bidra till att mängden innehåll ökar vilket riskerar att göra det svårare att följa och delta i samhällsdebatten. Mot detta ställs AI-baserade verktyg för att hantera brus, sortera information och förenkla. I det här avsnittet diskuterar vi hur generativ AI:s förmåga att förenkla eller försvåra debatten balanseras mot varandra och vad det kan komma att betyda på längre sikt.LÄNKAR:Öbor - Levnadsberättelser från Stockholms skärgård (Ingrid Hedman och Ylva Bergman 2023)Det kapitalistiska manifestet (Johan Norberg 2021)