Share

Bergh & Wernberg

Funderingar om teknik, ekonomi och framtid

Funderingar kring samtid och framtid med välfärdsforskaren och ekonomen Andreas Bergh och Joakim Wernberg som forskar om digitalisering och växelverkan mellan teknik och ekonomi.Andreas Bergh är verksam vid Institutet fö