Bergh & Wernberg

Share

35: Stadskärnans död och framtid

Season 1, Ep. 35

Först skulle köpcentret ta död på stadskärnan och därefter skulle e-handeln suga livet ur både stadskärnor och köpcentrum, men trots det finns alla tre kvar idag. I detta avsnitt diskuterar vi hur man kan förstå stadskärnans utveckling så här långt och spekulerar i hur dess fortsatta förändring kan komma att se ut i framtiden.


LÄNKAR:


Glaeser (1998): Are cities dying?

Bergström (2000) Är externa köpcenter ett hot mot cityhandeln?

Duranton och Puga (2001): Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products

Hidalgo, Castaner och Sevstuk (2020): The amenity mix of urban neighborhoods

Karlsson (2005): Affärer i LundMore Episodes