Bergh & Wernberg

Share

27: Oenighetshierarkin

Season 1, Ep. 27

På vilka olika sätt kan man säga emot i samhällsdebatten? Vi följer upp diskussionen i föregående avsnitt och pratar om allt från partiledardebatter till twitterbråk, denna gång utifrån Grahams oenighetshierarki. Hur skiljer sig olika typer av oenighet åt i debatten och varför blir det ofta mer trams än än argumentation?


LÄNKAR:

Sean Carroll's Mindscape


Fact Checking Is the Core of Nonfiction Writing. Why Do So Many Publishers Refuse to Do It?


Grahams oenighetshierarki


Paul Graham, How to disagree


Ekots Lördagsintervju under 20 år


Ånej, håller du på med whataboutism nu igen?


Matthew Sweet questions key evidence in Naomi Wolf's new book


After an On-Air Correction, Naomi Wolf Addresses Errors in Her New Book:


Bra saker på uppgång – Roslings världsbild är ensidigt positiv

More Episodes